Cách hiển thị Fibonacci retracement (hồi quy Fibonacci) lên biểu đồ MT4 / MT5

Fibonacci retracement (hồi quy Fibonacci) là gì?

Fibonacci retracement

Fibonacci là số nguyên được đặt tên theo nhà toán học người Ý Leonardo Fibonacci.

Số lượng cánh hoa thực vật, xoắn ốc hướng dương, mô hình xoắn ốc của vỏ, và những thứ khác có mặt rộng rãi trong tự nhiên được cho là số Fibonacci.

Dãy số Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên trong đó tổng của hai chữ số kế tiếp là số tiếp theo, chẳng hạn như “1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 … …(đến vô tận)".

Đặc điểm của dãy Fibonacci

  • Tổng của hai chữ số kế tiếp là số tiếp theo

  • Khi chia bất kỳ số nào cho một số đứng sau nó, nó gần bằng 0,618

  • Bất kỳ số nào nhân với 0,382 sẽ bằng số đứng trước nó 2 số

  • Bất kỳ số nào chia cho số đứng sau nó 3 số, nó gần bằng 0,236

“Các nhà đầu tư trên toàn thế giới chắc chắn rằng quy luật tự nhiên hay mắt thẩm mỹ toàn cầu cũng như biến động ngoại hối được tạo thành đều chịu chi phối từ Fibonacci" Fibonacci retracement dựa trên ý nghĩ đó mà dự đoán biến động.

Fibonacci retracement áp dụng dãy Fibonacci, dựa trên suy nghĩ rằng “sau biến động tăng/biến động giảm của tỷ lệ nhất định mà thị trường có thể dự đoán, nó tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu của nó".

Bài viết liên quan:Cách giao dịch sử dụng Fibonacci retracement

Cách hiển thị Fibonacci retracement lên MT4/MT5

Có thể hiển thị đơn giản từ thanh công cụ của MT4/MT5

Nhấp chuột chọn “biểu tượng F4 dấu gạch ngang" từ công cụ MT4 (hoặc MT5). Hoặc nhấp chuột chọn “Thêm" → “Fibonacci" → “Hồi phục" trên thanh menu.

Fibonacci retracement

Trường hợp biến động theo xu hướng tăng, hãy kéo chuột (vừa giữ chuột trái vừa di chuyển) từ mức giá thấp nhất đến giá trị cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

fibonacci

Ngược lại, nếu biến động giá theo xu hướng giảm, kéo chuột từ mức giá cao nhất xuống mức giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

fibonacci

Như trên, bạn đã có thể vẽ Fibonacci retracement lên biểu đồ.

Cài đặt Fibonacci retracement

Fibonacci retracement có thể sử dụng mà không cần cài đặt gì thêm, tuy nhiên bạn cũng có thể thay đổi cài đặt từ màn hình cài đặt thuộc tính khi muốn thay đổi dáng như màu hoặc chu kỳ hiển thị và fibo levels.

Để hiển thị màn hình cài đặt, nhấp chuột phải lên màn hình biểu đồ đang hiển thị Fibonacci retracement → chọn “các đối tượng" đang hiển thị.

fibonacci

Chọn “Fibo", nhấp cuột vào nút “sửa"

fibonacci

Bằng thao tác trên, bạn có thể hiển thị màn hình cài đặt Fibonacci retracement.

Trường hợp muốn thay đổi dáng như màu sắc

Nếu muốn thay đổi màu và dáng của Fibonacci retracement, bạn có thể thay đổi từ “dáng" của tab “Fibo levels".

Ở chế độ mặc định, Fibonacci retracement màu vàng (yellow), tuy nhiên bạn có thể thiết lập tự do màu sắc yêu thích bằng cách nhấp chuột vào ô màu. Bạn cũng có thể thay đổi độ dày của đường hoặc đổi thành đường chấm,..

fibonacci

Trường hợp muốn thêm Fibo levels

Fibonacci retracement, được thiết lập theo tiêu chuẩn “0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, 423.6%", tuy nhiên, nếu bạn muốn thêm levels, bạn cũng có thể thêm bằng cách nhấp chuột vào nút “thêm" từ tab “Fibonacci retracement".

fibonacci

Ví dụ hình ảnh trên, để thêm 76,4%, bạn nhập “0.764" vào mục “hạn mức", sau đó nhập “76.4" vào mục “mô tả".

Cuối cùng nhấp chuột chọn út “OK", bạn đã hoàn thành xong việc thêm hạn mức.

Trường hợp muốn thay đổi giá trị của điểm bắt đầu và điểm kết thúc

Để thay đổi giá trị của điểm bắt đầu và điểm kết thúc, bạn có thể thay đổi bằng cách nhập thời gian và nội dung mong muốn vào mục giá trị từ tab “thông số".

Mục ở trên là điểm bắt đầu, mục ở dưới là điểm kết thúc.

fibonacci

Ngoài ra, nếu đánh dấu tích vào “dáng tỉa", Fibonacci retracement sẽ tiếp tục được mở rộng và hiển thị.

Trường hợp chỉ muốn hiển thi Fibonacci retracement lên biểu đồ khung thời gian cụ thể

Không chỉ Fibonacci retracement, tất cả các chỉ số đều có thể hiển thị lên biểu đồ chỉ với khung thời gian đã chỉ định.

Chỉ số có thể được hiển thị chỉ với khung thời gian đó bằng cách đánh dầu tích vào khung thời gian muốn hiển thị từ tab “hình ảnh" → “OK".

fibonacci

Trên đây đã giới thiệu cách hiển thị Fibonacci retracement lên biểu đồ MT4/MT5 và về Fibonacci retracement.

Về cách giao dịch sử dụng Fibonacci retracement được giới thiệu cụ thể ở link dưới đây.

Bài viết liên quan:Cách giao dịch sử dụng Fibonacci retracement