Cách đóng lệnh ở ứng dụng MT4 cho smartphone (phiên bản Android)

Cách đóng lệnh cho ứng dụng MT4 (phiên bản Smartphone) rất đơn giản chỉ với 3 bước.

Cách đóng lệnh ở MT4

Chạm vào thẻ “Giao dịch”

Sau khi danh sách lệnh sẽ được hiển thị, bạn ấn lâu vào lệnh muốn đóng.

Trường hợp bạn muốn đóng tất cả các lô bằng thực thi lệnh nhanh thì bạn hãy chạm vào “Đóng lệnh”.

đóng lệnh ở MT4

  • “Lệnh mới” = Đặt lệnh mới
  • “Sửa lệnh” = Lệnh chờ

Trường hợp thực thi lệnh nhanh, vừa xác nhận giá thị trường vừa chạm vào nút “Đóng” ở dưới màn hình.

đóng

Như vậy, bạn đã có thể đóng lệnh từ ứng dụng MT4 cho smartphone.