Thông tin mới về XM,Cách sử dụng XM,Cách mở tài khoản thực XM

XMP là gì?

XMP là tên viết tắt của điểm XM, dịch vụ XM có thể tích điểm tự động trong mỗi phiên giao dịch của khách hà ...

Cách sử dụng XM,Cách mở tài khoản thực XM

Tài khoản XM Ultra Low là tài khoản thu hẹp tối đa spread nhưng khi mở tài khoản mới, sẽ có lời nếu bạn mở các tài kh ...

Cách mở tài khoản thực XM

Giờ mùa hè là gì?

Là chế độ giao dịch sớm hơn 1 giờ chỉ trong thời gian cố định vào mùa hè để các nhà đầu tư có thể sử ...

Cách sử dụng XM,Cách mở tài khoản thực XM

Tài khoản XM Ultra Low là gì?

XM của công ty Forex, đã bắt đầu dịch vụ “tài khoản XM Ultra Low” thực hiện ...

Cách sử dụng XM,Cách mở tài khoản thực XM

Ở XM, 1 khách hàng có thể sở hữu nhiều tài khoản.

Để tạo tài khoản bổ sung, sau khi đăng nhập vào tài khoản mà ...

Cách mở tài khoản thực XM

FOREX và tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ ở ngân hàng hoàn toàn khác nhau.

Tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ là “tiền gửi ...

Cách mở tài khoản thực XM

Mở tài khoản thực XM dễ dàng chỉ với 3 bước trong khoảng 2 phút!

Nếu mở tài khoản XM, bạn có thể giao dịch 57 c ...

Cách sử dụng XM,Cách mở tài khoản thực XM

Ở XM, 1 khách hàng có thể mở nhiều tài khoản tối đa lên đến 8 tài khoản.

Bạn có thể giao dịch Forex có lời bằng ...

Cách mở tài khoản thực XM

Tại XM của công ty Forex, bạn có thể mở tài khoản miễn phí với 5 bước ngay từ Smartphones.

Sau khi hoàn thành v ...