Cách mở tài khoản bổ sung XM. Khả năng mở ngay lập tức và giao dịch mà không cần hồ sơ xác nhận chủ tài khoản

Ở XM, 1 khách hàng có thể sở hữu nhiều tài khoản.

Để tạo tài khoản bổ sung, sau khi đăng nhập vào tài khoản mà bạn đang có, bạn sẽ mở tài khoản từ trang của tôi.

Hơn nữa, với tài khoản bổ sung bạn có thể giao dịch tức thì mà không cần đến hồ sơ xác nhận chủ tài khoản.

Bước 1: Đăng nhập vào trang của tôi

Đăng nhập thành viên từ trang chính thức của XM.

Đăng nhập vào trang của tôi

Bước 2: Nhấp chuột chọn “Mở tài khoản bổ sung”

Sau khi đăng nhập vào trang của tôi, bạn nhấp chuột chọn liên kết “Mở tài khoản bổ sung” ở menu phải.

Nhấp chuột chọn mở tài khoản bổ sung

Bước 3: Nhấp chuột chọn “Mở tài khoản thực”

Rất đơn giản bạn chỉ cần đánh dấu tích (chọn) ở 5 vị trí.

Sau khi chọn loại tài khoản, đồng tiền cơ sở, đòn bảy và kiểm tra hộp đánh dấu ở 2 vị trí dưới đây thì nhấp chuột chọn nút “Mở tài khoản thực”.

Mở tài khoản thực

Như vậy, xem như bạn đã hoàn thành việc mở tài khoản bổ sung.

Tương tự như lần đầu bạn mở tài khoản vậy, các thông tin đăng nhập sẽ được phát hành.

Trường hợp khộng nhân được thông tin đăng nhập bằng thư điện tử?

Trường hợp không nhận được thông tin đăng nhập bằng thư điện tử mặc dù quá trình mở tài khoản bổ sung đã hoàn thành, thì có khả năng thư điện tử này đã bị chuyến đến danh mục thư rác (Junk E-mail).

Trường hợp danh mục thư rác cũng không có, thì có thể phía nhà cung cấp tự động loại bỏ hoặc, nhầm địa chỉ thư điện tử.

Sau khi xác nhận lại một lần nữa, nếu bạn không giải quyết được thì hãy liên hệ đến chat trực tuyến XM (tiếng Anh).