XMP tích điểm trong mỗi phiên giao dịch, có thể hoán đổi tiền mặt

XMP thuong trinh thanh

XMP là gì?

XMP là tên viết tắt của điểm XM, dịch vụ XM có thể tích điểm tự động trong mỗi phiên giao dịch của khách hàng.

Bằng cách tích điểm XM, bạn có thể chuyển đổi nó thành tiền mặt hoặc thưởng tín dụng có thể sử dụng như tiền đặt cọc.

Cách tích điểm XM

Có thể tích điểm XM cho mỗi lô giao dịch tiêu chuẩn (100,000 tiền tệ).

Số lượng điểm XM có thể nhận được sẽ khác nhau tùy vào mỗi trạng thái trung thành (Executive, Gold, Diamond, Elite).

Trạng thái trung thành

XMP

xmp executive

Tất cả các khách hàng sẽ bắt đầu từ hạng Executive.

Hạng Executive, có thể nhận được 10 điểm cho mỗi lô giao dịch standart 2 chiều (100,000 đơn vị tiền tệ)

(Mỗi 1 lô = 10XMP)

xmp gold

Sau 30 ngày giao dịch, hạng Executive được nâng cấp lên hạng Gold.

Hạng Gold, có thể nhận được 13 điểm cho mỗi giao dịch Standart 2 chiều (100,000 đơn vị tiền tệ).

xmp diamond

Sau 60 ngày giao dịch, hạng Gold được nâng cấp lên hạng Diamond.

Hạng Diamond, có thể nhận được 16 điểm cho mỗi giao dịch Standart 2 chiều (100,000 đơn vị tiền tệ).

(Mỗi 1 lô = 16XMP)

xmp elite

Sau 100 ngày giao dịch, hạng Diamond được nâng cấp lên hạng Elite.

Hạng Elite, có thể nhận được 20 điểm cho mỗi giao dịch Standart 2 chiều (100,000 đơn vị tiền tệ).

(Mỗi 1 lô = 20XMP)

Cách sử dụng điểm XM

Điểm XM tích lũy tự động hoặc trạng thái trung thành, có thể xác nhận từ trạng thái trung thành của tôi ở menu bên phải sau khi đăng nhập thành viên.

chuyển điểm XM

Nhấp chuột vào nút “Chuyển đổi ngay bây giờ” sau đó bạn có thể chọn một trong hai cách đó là thưởng tín dụng có thể sử dụng làm tiền đặt cọc giao dịch hoặc là tiền thưởng bằng tiền được chuyển đổi.

Nhìn chung, cách chuyển đổi thưởng tín dụng có thể sử dụng trong giao dịch có lợi hơn cách chuyển đổi thành tiền mặt.

Nếu bạn mở thêm một tài khoản mới riêng biệt và chuyển đổi XMP thành thưởng tín dụng được sử dụng như tiền đặt cọc khi tài khoản đó đang ở trạng thái đăng nhập thì bạn có thể giao dịch chỉ bằng tiền đặt cọc đó mà không cần phải nạp tiền.

Ở XM, 1 khách hàng có thể mở nhiều tài khoản tối đa lên đến 8 tài khoản.Bạn có thể giao dịch Forex có lời bằng cách sử dụng nhiều tài khoản.Mở tài khoản bổ sungChia tài khoản thành 3 loại riêng theo từng mục đíchỞ XM, có thưởng XMP có thể nhận được tương ứng với số lượng giao dịch.Thưởng có thể sử dụng như tiền đặt cọc nhưng khi bạn chỉ rút 1$ từ tài khoản đã được cấp thưởng thì số tiền thưởng sẽ biến mất toàn bộ.※Không thể rút tiền thưởng.Rất có lợi khi chia 3 tài khoản riêng biệt theo từng ...

Khi nhập giá trí XMP muốn chuyển đổi vào khung nhập XMP, số tiền sẽ được hiển thị tự động tại ô tiền thưởng bên phải.

chuyển điểm XM

Như vậy, điểm XM đã được chuyển đổi thành điểm thưởng tín dụng.

(Khi chuyển đổi thành tiền mặt thì trình tự tương tự cách chuyển đổi điểm thưởng tín dụng)

Cách tính giá trị chuyển đổi điểm XM

Trường hợp chuyển đổi thành thưởng tín dụng

Có thể chuyển đổi thành thưởng tín dụng bằng phép tính: Thưởng tín dụng = XMP ÷ 3

cách chuyển đổi điểm XM

Trường hợp chuyển đổi thành tiền mặt

Có thể chuyển đổi thành tiền mặt bằng phép tính: Tiền mặt = XMP ÷ 40

Các phép tính này được thực hiện tự động, sau khi đăng nhập thành viên bạn có thể xác nhận nó ở my profile.

*XMP có quy tắc 10 phút. Hãy lưu ý khi bạn sở hữu lệnh và đóng nó trong còng 10 phút thì bạn sẽ không nhân được XMP.