Cách mở tài khoản thực (Phiên bản Smartphones). Hoàn thành việc mở tài khoản miễn phí khoảng 2 phút

Tại XM của công ty Forex, bạn có thể mở tài khoản miễn phí với 5 bước ngay từ Smartphones.

Sau khi hoàn thành việc mở tài khoản, bạn có thể tăng cao lợi nhuận bằng cách giao dịch với 57 cặp tiền tệ, 33 chỉ số chứng khoáng, 4 loại kim loại quý.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo cách mở tài khoản XM từ máy tính ở bài viết dưới đây.

Bước 1 Chạm vào mở tài khoản

Trước tiên, mở Trang web chính thức của XM

Tiếp theo, chạm vào nút “Mở tài khoản” trên màn hình.

XM

Bước 2 Nhập các mục cần thiết vào màn hình đăng ký

Nhập tất cả thông tin cá nhân bằng chữ cái La Mã.

Sau khi nhập xong, bạn tiếp tục chạm vào nút “Chuyển sang bước 2”

XM

 1. Chức danh: Chọn từ Bà/Ông
 2. Tên(Chữ La Mã):
 3. Họ(Chữ La Mã):
 4. Quốc gia cư trú: (Ví dụ)VietNam(Chọn từ danh sách)
 5. Thành phố/ Thị trấn (Chữ La Mã):
 6. Điện Thoại: (Ví dụ)+8490123456789(Không nhập số 0 đầu tiên)
 7. E-mail: (Ví dụ)****@gmail.com
 8. Loại tài khoản: (Tài khoản Micro hoặc tài khoản Standart)

Ở XM có 3 loại tài khoản Micro, Standart, Zero.

Tài khoản STANDART (1 lô=100,000 đơn vị tiền tệ) thường được chọn nhưng đối các nhà đầu tư mới bắt đầu hay những người có ít tiền đầu tư, để giảm sự rủi ro thì có lẽ nên chọn tài khoản MICRO (1 lô=1,000 đơn vị tiền tệ) sẽ tốt hơn.

Tài khoản Zero, vì là tài khoản không nhận các loại thưởng, nên khi mở tài khoản trong lần đầu bạn nên chọn tài khoản STANDART hoặc tài khoản MICRO sẽ có lời hơn.

Tiếp theo, nhập ngày tháng năm sinh vào trường thông tin cá nhân.

XM

Sau đó, bạn tiếp tục nhập thông tin địa chỉ.

XM

 1. Quốc gia cư trú: Sẽ được nhập tự động
 2. Địa chỉ cư trú:
 3. Thành phố / Thị trấn: Sẽ được nhập tự động
 4. Số hiệu phố:
 5. Mã bưu chính / Zip : 000-0000
 6. Bạn là công dân Hoa Kỳ có nghĩa vụ nộp thuế? Không

Nhập trong vòng 15 ký tự

XM

Trường ký hiệu phố không được dài quá 15 ký tự. Không cần nhập tên đường hoặc tên chung cư / căn hộ, chỉ cần nhập số hoặc số phòng là OK.

Vì đã được nhập sẵn nên phần chi tiết liên lạc không cần nhập

XM

 • Chi tiết tài khoản giao dịch

  1. Loại phần mềm giao dịch: Được nhập tự động

  2. Loại tài khoản: Được nhập tự động

  3. Tiền tệ gốc của tài khoản: (Ví dụ) USD

  4. Đòn bẩy: (Ví dụ) 1:888 (Thông thường sẽ thiết lập 1:888)

  5. Thưởng tài khoản: Chọn “Có, tôi muốn nhận thưởng"

Bước 3 Nhập thông tin nhà đầu tư

Nhập thông tin nhà đầu tư.

XM

 1. Số tiền đầu tư: Chọn mức mà bạn đự định đầu tư
 2. Tổng thu nhập ước tính: Chọn bất cứ mức nào cũng OK
 3. Tổng tài sản: Chọn bất cứ mức nào cũng OK
 4. Học vấn: Chọn học vấn của bản thân
 5. Tình trạng công việc: Chọn tình trạng công việc hiện tại
 6. Ngành nghề kinh doanh: Chọn ngành nghề hiện tại

Bước 4 Nhập kiến thức giao dịch, mở tài khoản

Bạn cần phải nhập kiến thức giao dịch vì ở XM có quy tắc giao dịch sản phẩm tài chính là “Nhà kinh doanh tài chính phải nắm vững kiến thức giao dịch đối với khách hàng”.

Sau khi chọn nội dung thích hợp và đánh 2 dấu tích vào hộp xác nhận thì nhấp chuột chọn “Mở tài khoản thực”

XM

Bước 5 Chạm vào nút xác nhận ở e-mail mà bạn đã nhận

Nếu bạn nhập đúng toàn bộ nội dung thì e-mail xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ e-mail bạn đã đăng ký.

Khi chạm vào nút “Xác nhận địa chỉ Email" thì việc mở tài khoản chính thức kết thúc.

Như vậy, việc mở tài khoản đã hoàn thành.

XM

Sau khi mở tài khoản thực?

Sau khi hoàn thành việc mở tài khoản thực, bạn có thể giao dịch sau khi tải lên hồ sơ xác nhận chủ tài khoản và nạp tiền vào.

Hãy chuyển đến các hướng dẫn khác từ các link dưới đây