Về giờ giao dịch của Forex theo giờ chuyển đổi mùa hè

Giờ mùa hè là gì?

chế độ giao dịch sớm hơn 1 giờ chỉ trong thời gian cố định vào mùa hè để các nhà đầu tư có thể sử dụng hiệu quả thời gian daì hơn trong ngày. Chế độ giờ mùa hè được áp dụng chủ yếu ở các nước Âu Mỹ.

Giờ mùa hè bắt đầu từ chủ nhật tuần thứ 2 của tháng 3 đến chủ nhật tuần thứ 1 của tháng 11.

Giờ giao dịch của mỗi sản phẩm tài chính sẽ khác nhau theo giờ mùa hè này.

Giờ giao dịch Forex trong giờ mùa hè của nhà giao dịch Forex XM

Forex
04:05 thứ 2 ~ 03:50 thứ bảy (Giờ Việt Nam).

Bạn sẽ nhận được Email thông báo thời gian theo giờ mùa hè ở XM từ XM đến địa chỉ người mở tài khoản trước vài tuần khi giờ mùa hè đến.

Giờ giao dịch ngoài giờ mùa hè của nhà giao dịch Forex XM

Forex
05:05 thứ 2 ~ 04:50 thứ 7 (Giờ Việt Nam).

Sẽ chậm hơn 1 giờ so với giờ mùa hè.