Forex khác gì so với tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ?

FOREX và tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ ở ngân hàng hoàn toàn khác nhau.

Tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ là “tiền gửi tiết kiệm” sau khi đổi tiền ra ngoại tệ của nước ngoài tại ngân hàng, ngược lại FOREX là “đầu tư” nâng cao tiền lãi bằng việc lặp đi lặp lại quá trình mua bán ngoại tệ.

5 điểm FOREX hấp dẫn hơn gửi tiết kiệm ngoại tệ

1. Có thể giao dịch “Bán Đô la – Mua Đô la” đều được

eurusd

Tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ là “tiền gửi tiết kiệm” đúng với tên gọi của nó, vì vậy không thể bắt đầu từ việc “bán” ngoại tệ.

Ở FOREX bạn có thể giao dịch từ “Bán Đô la- Mua Đô la” đều được. Thị trường lên hay xuống cũng đều có cơ hội nâng cao tiền lãi.

2. Miễn phí tiền phí mua bán, tiền phí quản lý duy trì tài khoản

zero

Gửi tiết kiệm ngoại tệ được áp dụng tỉ giá dùng cho khách hàng của ngân hàng, nó có xu hướng thấp hơn tỉ giá InterBank Market mà chỉ có ngân hàng thế giới hoặc công ty chứng khoán mới có thể tham gia. Hơn nữa khi đổi ngược lại đồng tiền gốc từ ngoại tệ cũng sẽ phát sinh phí.

Phần đó, FOREX áp dụng tỉ giá của InterBank Market, tiền phí mua bán, phí duy trì tài khoản đều được miễn phí.

3. Có thể giao dịch lớn bằng đòn bẩy

đòn bẩy

Tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ là tiền gửi đổi nguyên tiền mặt hiện có trong tay sang ngoại tệ, ngược lại, FOREX là hệ thống được gọi là đòn bẩy có thể giao dịch lớn từ số tiền nhỏ.

Khi hối đoái chỉ biến động có 0.1USD thì FOREX cũng mang đến lợi nhuận lớn.

4. Có thể nhận tiền lãi hàng ngày

usd

Lãi của chênh lệch lãi nhận được bằng việc mua tiền tệ có lãi cao chỉ có thể nhận được khi đã đến hạn đối với tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ.

Trong FOREX khi nào vẫn còn nắm đồng tiền có lãi cao trong tay thì hàng ngày vẫn có thể nhận Swap Point.

5. Có thể giao dịch 24 giờ

24h

Tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ là giao dịch ngân hàng nên chỉ có thể đổi tiền trong giờ làm việc của ngân hàng thôi.

Tuy nhiên, FOREX có thể giao dịch bất cứ lúc nào trong 24 giờ, vì vậy lúc biến động hối đoái đột ngột cũng vẫn có thể mua bán tự do.

Bước tiếp theo