Mở tài khoản thực XM dễ dàng chỉ với 3 bước trong khoảng 2 phút!

Nếu mở tài khoản XM, bạn có thể giao dịch 57 cặp tiền tệ Forex như USD/JPY, EUR/USD,.., 37 sản phẩm CFD như tiền mặt hoặc dầu thô, chứng khoán,..

XM cung cấp đòn bẩy tối đa 888 lần, vì vậy bạn có kiếm lời từ giao dịch chỉ với số tiền mặt khoảng vài đô la.

Bài viết liên quan: Cách mở tài khoản thực XM từ smartphone

Bài viết liên quan: Cách mở tài khoản demo XM

Bài viết liên quan: Một số điểm lưu ý khi mở tài khoản XM

Giao dịch ngay bây giờ