Cách vẽ đường kẻ ngang lên biểu đồ để áp dụng vào Forex

Đường kẻ ngang là chỉ số vẽ đường ngang tại vị trí biến động giảm và biến động tăng, là điểm cố định lên biểu đồ của quá khứ.

Biểu đồ phản ánh tâm lý của nhiều nhà đầu tư vì thế nó thường giảm nhiều lần khi giá tăng đến mức giá cố định và giá biến động tăng tại điểm cố định.

Về cơ bản đường kẻ ngang được xem là tài liệu phán đoán việc mua bán bằng cách vẽ đường ngang nối giá thấp với giá thấp hoặc giá cao với giá cao của biểu đồ quá khứ.

Hiểu rõ giá thị trường bằng cách sử dụng đường kẻ ngang

Ở trạng thái không hiển thị bất cứ chỉ số nào lên biểu đồ thì giá thị trường nhìn có vẻ như đang biến động không có quy tắc.

Biểu đồ

Biểu đồ EUR/USD khung thời gian 1 giờ

Khi vẽ đường kẻ ngang lên biểu đồ trên, bạn sẽ thấy được giá sẽ biến động tăng hay giảm phù hợp với đường ngang tại các điểm.

Biểu đồ

Mẫu ví dụ vẽ trend line (đường màu xanh) và đường kẻ ngang (đường màu đỏ)

Đường kẻ ngang là công cụ điều chỉnh một cách dễ đọc biểu đồ, có thể xem biến động giá không có quy tắc và là công cụ có ích trong giao dịch.

Cách vẽ đường kẻ ngang ở MT4

Bạn có thể vừa hiển thị vừa di chuyển đường kẻ ngang bằng cách nhấp chọn “biểu tượng đường kẻ ngang" ở thanh công cụ trên màn hình MT4 → dùng chuột để kéo và thả đường kẻ ngang lên biểu đồ.

đường kẻ ngang

Mẫu ví dụ vẽ đường kẻ ngang ở MT4 trên máy tính

Trường hợp đối với MT4 hoặc MT5 phiên bản smartphone, bạn có thể hiển thị bằng cách chạm vào màn hình biểu đồ → chạm vào “◯△□ (biểu tượng hình)" → chạm vào biểu tượng đường kẻ ngang từ mục thêm đối tượng → ấn vào màn hình và di chuyển trên biểu đồ.

Đường kẻ ngang

Điểm vẽ đường kẻ ngang

Trước tiên, hiển thị biểu đồ ở khung thời gian mà bạn thường xuyên sử dụng trong giao dịch, sau đó nối các điểm biến động tăng hay biến động giảm bằng đường kẻ ngang.

Biểu đồ dưới đây hiển thị trường hợp vẽ nhiều đường kẻ ngang.

Đường kẻ ngang

Mẫu ví dụ hiển thị nhiều đường kẻ ngang

Khi vẽ nhiều đường kẻ ngang thì khoảng cách giữa các đường thường đều nhau. Đường A/B/C/D ở ví dụ trên có khoảng cách hầu như là giống nhau.

Khi vẽ đường kẻ ngang nếu các đường có khoảng cách tương đối đều nhau thì trong tương lai xác suất biến động tăng hay biến động giảm tại đường kẻ ngang sẽ cao.

Cách phán đoán giao dịch sử dụng đường kẻ ngang

Phán đoán giao dịch khi giá chạm đến đường kẻ ngang

  • Trường hợp đường kẻ ngang nằm trên giá: Đường kháng cự giá cao (Bán tại điểm chạm)
  • Trường hợp đường kẻ ngang nằm dưới giá: Đường hỗ trợ giá thấp (Mua tại điểm chạm)

Đường kẻ ngang hiển thị lên biểu đồ sẽ sử dụng để làm mục tiêu giá biến động tăng hoặc giảm.

Đường kẻ ngang

Mẫu ví dụ giao dịch sử dụng đường kẻ ngang

Trường hợp đường kẻ ngang nằm trên giá được gọi là đường kháng cự giá cao (resistance line), đường có khuynh hướng biến động giảm khi giá chạm đến đường. Bạn sẽ dễ dàng nâng cao lợi nhuận bằng cách đặt lệnh “Bán" tại điểm đã biến động giảm.

Trường hợp đường kẻ ngang nằm dưới giá được gọi là đường hỗ trợ giá thấp (support line), là đường có khuynh hướng biến động tăng khi giá chạm đến đường. Bạn sẽ dễ dàng nâng cao lợi nhuận bừng cách đặt lệnh “Mua" tại điểm đã biến động tăng.

Giao dịch theo hướng giá vượt khỏi đường kẻ ngang

  • Giá vượt trên đường kháng cự giá cao: Đặt lệnh mua
  • Giá đi xuống đường hỗ trợ giá thấp: Đặt lệnh bán

Khi giá phá vỡ và hoàn toàn vượt qua đường kẻ ngang thì giá có khuynh hướng biến động theo hướng đã vượt qua.

Đường kẻ ngang

Biểu đồ giá vượt qua đường kháng cự giá cao

Tại biểu đồ trên, bạn thấy được giá vượt trên đường kháng cự giá cao và giá tiếp tục tăng cao.

Mẫu ví dụ lợi nhuận sẽ tăng nếu bạn đặt lệnh “Mua" tại điểm khoanh tròn màu cam, điểm mà giá vượt qua đường kẻ ngang.

Cách vẽ đường kẻ ngang của mỗi người sẽ khác nhau

Đường kẻ ngang chỉ là chỉ số tham khảo đại khái

Hiển thị đường kẻ ngang lên biểu đồ, là đường nối giá cao với giá cao, giá thấp với giá thấp của quá khứ từ biểu đồ nhưng cách vẽ đường sẽ khác nhau dựa vào đường có chứa bóng hay đường không chứa bóng của biểu đồ nến.

Ngoài ra, vị trí của đường kẻ ngang sẽ thay đổi tùy vào điểm khớp với vị trí nào đó của giá (1,2,3) trong quá khứ.

Đường kẻ ngang

Đường kẻ ngang không chứa bóng (đường màu đỏ) và đường kẻ ngang chứa bóng (đường màu cam)

Như biểu đồ trên, vị trí tại đường kẻ ngang không chứa bóng của biểu đồ nến (đường màu đỏ) và đường kẻ ngang chứa bóng (đường màu cam) sẽ khác nhau.

Như giải thích ở trên, cách vẽ đường kẻ ngang sẽ thay đổi do tình hình giá hoặc người vẽ, vì thế biến động tăng hoặc biến động giảm không nhất thiết phải khớp chính xác đường kẻ ngang. Đường kẻ ngang chỉ là chỉ số tham khảo đại khái.

Lưu ý để tránh bị lừa

Biến động đánh lừa làm cho các nhà đầu tư nghĩ rằng giá thị trường sẽ chuyển động ngược chiều.

Sau khi giá một lần vượt khỏi đường ví dụ như đường kẻ ngang hay trend line, nhiều nhà đầu tư sẽ đặt lệnh cắt lỗ vì nghĩ rằng giá thị trường sẽ chuyển động đảo chiều nhưng thực tế giá thị trường không chuyển hướng mà theo hướng quay lại biến động ban đầu.

Thị trường giao dịch bao gồm nhiều nhà giao dịch từ những người mới nhập môn đến người chuyên nghiệp, các nhà gia dịch chuyên nghiệp như các cơ quan đầu tư bao gồm quỹ tự bảo hiểm rủi ro sẽ kiếm lợi nhuận từ vốn của nhà giao dịch mới nhập môn. Vì lí do này mà biến động “đánh lừa" mới phát sinh.

Biểu đồ

Mẫu biểu đồ hiển thị trend line và đường kẻ ngang

Biểu đồ trên là biểu đồ hiển thị đường trend line kết hợp với đường kẻ ngang.

Không hẳn giá hoàn toàn biến động ngược tại resistance line (đường kháng cự giá cao) hoặc support line (đường hỗ trợ giá thấp), giá đang biến động chệch một chút từ đường kẻ ngang theo biến đông mà các nhà giao dịch có thể bị đánh lừa họ nghĩ rằng giá đã vượt khỏi đường kẻ ngang.

Hãy lưu ý biến động “đánh lừa".

Tập hợp một số điểm để kiếm tiền bằng Trend line

Nếu vẽ đường thẳng nối giá thấp với giá thấp thì nó sẽ trở thành đường hỗ trợ giá thấp

Nếu vẽ đường thẳng nối giá cao với giá cao thì nó sẽ trở thành đường kháng cự giá cao

Đường hỗ trợ giá thấp có khuynh hướng giá biến động tăng

Đường kháng cự giá cao có khuynh hướng giá biến động giảm

Khi giá vượt khỏi đường kẻ ngang, xác suất giá thị trường chuyển động trở nên cao

Cần lưu ý biến động “đánh lừa" làm bạn nghĩ rằng giá đã biến động ngược