Stochastic là gì? Cách xem cơ bản và cách sử dụng Stochastic trong giao dịch Forex

Stochastics là chỉ số kỹ thuật dựa trên dấu hiệu đảo chiều để đánh giá việc “bán quá nhiều" hoặc “mua quá nhiều" tại thị trường không có xu hướng.

Stochastics được phát minh vào năm 1950 bởi một nhà phân tích biểu đồ George Lane của Hoa Kỳ như là một phương pháp đầu tư ngược chiều.

Cách tính Stochastics

Stochastics được cấu thành từ 2 đường giao động khác nhau là đường chính được gọi là %K; đường còn lại %D là đường trung bình động của %K.

Phán đoán giao dịch dựa vào vị trí và thời điểm cắt nhau giữa 2 đường này.

%K = {(Giá đóng – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ) ÷ (giá cao n ngày trong quá khứ – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ)} × 100%
%D = {(Tổng m ngày của (Giá đóng – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ)) ÷ (tổng m ngày của (giá cao nhất n ngày trong quá khứ – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ) ) × 100%
Slow%D(SD) = SMA (trung bình động đơn giản) của %D của x ngày

“n","m","x" chủ yếu dùng những giá trị dưới đây.

  • n = 14, 9, 5

  • m = 3

  • x = 3

Giá trị thiết lập thông số của Stochastics

Stochastics

Ở thiết lập mặc định của MT4/MT5, bạn có thể để nguyên các thông số “chu ky %K=5", “chu ky %D=3", “cham dan (SD)=3" như vậy vẫn OK.

Cách xem chỉ số Stochastics

Stochastics

Stochastics được hiển thị ở khung biểu đồ dưới. Nó được cấu tạo bởi 2 đường.

Đường thẳng bình thường là chu kỳ %K, đường chấm là chu kỳ %D. Phán đoán giao dịch dựa trên vị trí hoặc thời điểm giao nhau giữa 2 đường này.

Ví dụ giao dịch sử dụng Stochastics

  • Khi cả chu kỳ %D và %K nằm dưới 30% + chu kỳ %K vượt %D từ dưới lên = Mua

  • Khi cả chu kỳ %D và %K nằm trên 70% + chu kỳ %K đi qua %D từ trên xuống = Bán

Ngoài giao dịch “dưới 30% là đường bán nhiều, trên 70% là đường mua nhiều", thường còn sử dụng đường được bán nhiều ở mức dưới 20%, đường được mua nhiều là đường trên 80%.

Stochastics

Khoanh tròn màu đỏ trên biểu đồ là tín hiệu mua, khoanh tròn màu xanh là tín hiệu bán. Stochastics hiệu quả tại thị trường giá cố định và không có xu hướng, tuy nhiên điểm yếu của nó là độ chính xác kém nếu thị trường trở thành thị trường có xu hướng.

Khi phát sinh xu hướng từ thị trường giá ổn định, cùng với việc thực hiện nhanh cắt lỗ, bạn có thể sử dụng chỉ số MACD vì nó cố thể khắc phục điểm yếu của Stochastics.

Bài viết liên quan:Cách hiển thị và giao dịch sử dụng MACD trên MT4

Lý do sử dụng Stochastics

Stochastics, có thể phán đoán tín hiệu “được mua nhiều", “được bán nhiều" tại thị trường không có xu hướng và có giá cố định.

Stochastics

Biểu đồ trên hiển thị đồng thời MACD và Stochastics.

Tại thị trường có giá không đổi, tín hiệu mua bán của MACD không rõ ràng nhưng Stochastics có thể đánh giá rõ ràng “đường 70% được mua nhiều" và “đường 30% được bán nhiều".

MACD, là chỉ số kỹ thuật hiệu quả khi thị trường có xu hướng. Ngược lại, Stochastics là chỉ số phát huy tốt khi thị trường không có xu hướng. Có thể nói rằng, bạn sẽ giao dịch đem lại lợi nhuận khi cùng lúc sử dụng thành thạo cả 2 chỉ số kỹ thuật.