Nút ở tập lệnh đóng 1 lần của MT4 “OneClickClose” không hoạt động. Cách xử lý khi không thể đóng lệnh mặc dù đã nhấp OneClickClose

OneClickClose

Ở tập lệnh đóng 1 lần của MT4 “OneClickClose", có khi không thể nhấp nút “OneClickClose" mặc dù nút đã hiển thị trên biểu đồ đã áp dụng.

Vậy, công cụ tập lệnh đóng 1 lần trên MT4 “OneClickClose" là gì?

Là tập lệnh có thể đóng cùng lúc tất cả các lệnh đang giao dịch trên MT4.

Bằng cách cài đặt "OneClickClose" tập lệnh đóng lệnh 1 lần ở MT4, bạn có thể đóng tất cả các lệnh bao gồm lệnh của cặp tiền tệ khác.※OneClickClose, là chức năng đóng từng lệnh theo thứ tự từ trên xuống. Nói là đóng 1 lần, nhưng thời gian để đóng từng lệnh chênh lệch nhau khoảng mỗi giây.Cách sử dụng "OneClickClose" tập lệnh đóng 1 lần ở MT4, rất đơn giản với 3 bước.Các bước áp dụng tập lệnh đóng lệnh 1 lần ở MT4Bước 1: Tải và cài đặt từ trang web người sáng chế"OneCli...

Khi không thể đóng lệnh mặc dù đã nhấp chuột vào nút “OneClickClose" ở MT4

Khi không thể nhấp vào nút “OneClickClose" của MT4, hãy thử kiểm tra các mục dưới đây vì có trường hợp thiết lập sai.

Kiểm tra thứ 1: Đã đánh dấu tích vào ô “cho phép giao dịch trực tiếp" chưa

Cài đặt “OneClickClose" vào MT4, sau khi áp dụng hãy kiểm tra bạn đã đánh dầu tích vào ô “cho phép giao dịch trực tiếp".

OneClickClose

Kiểm tra thứ 2: Đã kích hoạt “giao dịch tự động" trên thanh công cụ MT4 chưa

Cho dù bạn đã đánh dấu tích vào “cho phép giao dịch trực tiếp" ở thuộc tính của “OneClickClose" thì bạn cũng không thể nhấp chuột vào nút OneClickClose nếu chưa kích hoạt “giao dịch tự động" ở thanh công cụ MT4.

OneClickClose

Mũi tên hoạt động sẽ chuyển từ “màu đỏ" sang “màu xanh lá."

Như vậy, bạn đã có thể nhấp chuột vào nút OneClickClose.

OneClickClose

Ngoài ra, để tránh nhấp chuột nhầm, nếu không cần sử dụng đến nút “OneClickClose", bạn nên tắt (chuyển lại sang mũi tên màu đỏ) “giao dịch tự động".