Cách đăng nhập tài khoản thực XM

Đây là cách đơn giản để đăng nhập XM và truy cập vào trang của tôi.

Bước 1: Xác nhận thư điện tử đã nhận từ XM khi bạn mở tài khoản.

Bạn phải xác nhận thông tin đăng nhập từ địa chỉ thư điện tử đã đăng ký khi mở tài khoản thực XM.

xac nhan thu dien tu

Ở tài khoản demo dùng để luyện tập thì bạn không thể đăng nhập vào trang của tôi được. Tài khoản demo chỉ có thể đăng nhập vào MT4.

Nếu chưa mở tài khoản thực XM bạn có thể mở tài khoản thực bằng nút dưới đây. Việc mở và duy trì tài khoản tất cả đều được miễn phí.

Bước 2: Nhấp chuột vào nút đăng nhập thành viên

Nhấp chuột vào “Đăng nhập thành viên” trên màn hình trang chủ của trang web chính thức XM.

đăng nhập thành viên

Bước 3: Nhập ID đăng nhập và mật khẩu

Màn hình truy cập đến trang thành viên XM sẽ xuất hiện.

Nhập ID đăng nhập và mật khẩu mà bạn đã đặt, chính là ID và mật khẩu đã được gửi đến thư điện tử khi bạn mở tài khoản, sau đó nhắp chuột vào nút “Đăng nhập”.

Nhập ID đăng nhập và mật khẩu

Như vậy, quá trình đăng nhập đã hoàn thành.

Để nạp tiền và mở giao dịch thì bạn cần phải đăng tải hồ sơ xác nhận chủ tài khoản.