Cách xóa và sắp xếp cặp tiền tệ trên ứng dụng MT4 cho smartphones (phiên bản iPhone)

Cách xóa và sắp xếp các cặp tiền tệ trên ứng dụng MT4 cho smartphones (phiên bản iPhone) rất đơn giản.

Để có thể dễ dàng xem màn hình hiển thị của MT4, đầu tiên hãy tiến hành xóa và sắp xếp các cặp tiền tệ không cần thiết theo ý thích của bạn.

Cách xóa các cặp tiền tệ trên ứng dụng MT4 cho smartphones (phiên bản iPhone)

Bạn có thể xóa hiển thị cặp tiền tệ không cần thiết đang được hiển thị mặc định.

Thực hiện theo các trình tự sau: Chạm vào “ký hiệu cây bút" góc trái phía trên màn hình → đánh dấu tích vào cặp tiền tệ mà bạn muốn xóa → chạm vào “ký hiệu thùng rác" góc phải phía trên màn hình.

Xóa cặp tiền tệ MT4

Cách sắp xếp cặp tiền tệ trên ứng dụng MT4 cho smartphones (phiên bản iPhone)

Bạn có thể thay đổi thứ tự của các cặp tiền tệ đang được hiển thị tùy thích.

Các bước sắp xếp như sau: Chạm vào “ký hiệu cây bút" góc trái phía trên màn hình → vừa chạm vào “biểu tượng 3 đường thẳng" nằm bên phải cặp tiền tệ vừa di chuyển.

Thay đổi cặp tiền tệ MT4

Như vậy, bạn đã hoàn thành xong các bước sắp xếp cặp tiền tệ

Bạn có thể tham khảo các link dưới đây về cách hiển thị biểu đồ và cách đặt lệnh thực tế.