Cách đóng lệnh ở ứng dụng MT4 (phiên bản iPhone)

Cách đóng lệnh ở ứng dụng MT4 rất đơn giản với 2 bước.Bài viết dưới đây sẽ giải thích về cách đóng lệnh ở MT4 phiên bản iPhone

Cách đóng lệnh ở MT4 phiên bản iPhone

Chạm vào giao dịch mà bạn muốn đóng từ tag “Giao dịch" của ứng dụng.

Cách đóng lệnh MT4

Sau khi chạm vào “Đóng", chạm tiếp vào “Close with***" ở tỷ giá tùy thích.

Cách đóng lệnh MT4

Sẽ thu lợi nhuận nếu lợi nhuận có thể đưa ra từ khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái khi đóng lệnh lần đầu. Ngược lại, xác định lỗ nếu phát sinh lỗ.