Cách giải quyết khi không thể hiển thị hoặc đặt lệnh bằng tài khoản XM Zero

Biểu đồ có thể không được hiển thị trong trường hợp mở MT4 bằng tài khoản XM ZERO.

Điều này tương tự khi sử dụng tài khoản Micro, thường nguyên nhân là do các loại biểu đồ hiển thị khác nhau.

Nếu biểu đồ không thể hiển thị và không thể giao dịch thì bạn hãy thử 2 cách dưới đây.

Cách 1: Cập nhật MT4 mới nhất

Cập nhật MT4 trạng thái mới nhất trong trường hợp xảy ra một số vấn đề như không hiển thị số máy chủ và không thể đăng nhập hoặc đặt lệnh,..

Cách cập nhật đơn giản chỉ cần nhấp chuột chọn “Tải về XM MT4” từ trang tải về MT4 của trang web chính thức XM, sau khi tải về → cài đặt được hoàn thành thì xem như quá trình cập nhật đã kết thúc.

Cách 2: Hiển thị biểu đồ chuyên dụng cho tài khoản XM Zero

Hiển thị tất cả cặp đôi tiền tệ ở MT4

Sau khi đăng nhập MT4 bằng tài khoản XM Zero, nhấp chuột phải lên “bảng giá” nằm bên trái màn hình MT4.

Sau đó, nhấp chuột chọn “xem tất cả”.

Hiển thị tất cả cặp đôi tiền tệ ở MT4

Chọn biểu đồ dùng cho tài khoản Zero

Sau khhi tất cả cặp tiền tệ hiển thị, bạn nhấp chuột chọn “tập tin” → “biểu đồ mới”, nhóm “zero” sẽ hiển thị . (Tên nhóm của tài khoản Zero, “ZR” được hiển thị sau mỗi nhòm và được thay đổi thường xuyên)

Nhóm được hiển thị với ZR này sẽ trở thành biểu đồ chuyên dụng cho tài khoản ZERO.

Chọn biểu đồ dùng cho tài khoản Zero

Như vậy, biểu đồ chuyên dụng cho tài khoản XM ZERO sẽ được hiển thị.

Vì khi đặt lệnh thực tế, mỗi tài khoản sẽ khác nhau (Tài khoản MICRO, tài khoản STANDART, tài khoản ZERO) nên bạn hãy lưu ý.