Cách tính đặt cọc cần thiết XM và đòn bẩy thiết thực. Tài khoản STANDARD 1 lô bằng 100,000 đơn vị tiên tệ

Ở XM, có 3 loại tài khoản, số tiền tệ tương ứng với mỗi 1 lô đều khác nhau.

Vì thế, khi thay đổi tài khoản giữa nhiều tài khoản khác nhau hoặc khi giao dịch sau khi đặt lệnh CFD với số lô khác nhau, bạn cần phải lưu ý các vấn đề như xác nhận số lô đặt lệnh,…

  • Tài khỏan MICRO: 1 lô = 1,000 đơn vị tiên tệ
  • Tài khỏan STANDARD: 1 lô = 100,000 đơn vị tiên tệ
  • Tài khỏan XM ZERO: 1 lô = 100,000 đơn vị tiền tệ

Cách tính đặt cọc

Cách tính yêu cầu đặt cọc cần thiết, rất đơn giản chỉ cần áp dụng công thức tính dưới đây.

“Giá hợp đồng” × “Đơn vị tiền tệ giao dịch” × “Số lô” ÷ “Đòn bẩy”

Ví dụ, trường hợp tỷ lệ USD/Yên là 1 USD = 120.00 yên, đặt cọc cho tài khoản STANDART được tính như sau:

120.00 Yên × 100,000 đơn vị tiền tệ × 1 lô ÷ 888 lần = 13.514 Yên

Vì đòn bẩy tối đa của XM là 888 lần, nếu muốn giao dịch bạn cần tối thiểu số vốn là 13,514 trở lên.

Lấy ví dụ 1 USD = 120 Yên, khi đổi sang USD bạn cần tiền vốn là 112.6$ vì (13,514÷120=112.6$)

Hơn nữa, vì XM có thể đặt lệnh từ 0.01 lô, nên bạn cần có số vốn 135 Yên (1.12$) trong trường hợp giao dịch 0.01 lô (1000 đơn vị tiền tệ).

Về đòn bẩy thiết thực

Trường hợp đã giao dịch với mức đòn bẩy xấp xỉ tối đa, thì chỉ cần một vài pips chuyển động nó trở thành stop out.

Vì thế, khi giao dịch thực tế, việc quản lý tiền vốn rất quan trọng chẳng hạn như gấp 200 lần hoặc 300 lần đòn bẩy thiết thực bằng đòn bẩy tối đa 888 lần.

Hơn nữa, đòn bẩy thiết thực có thể yêu cầu bằng công thức dưới đây.

[Định giá lệnh (khối lượng giao dịch × giá hợp đồng của mỗi loại tiền tệ)] ÷ [Vốn (tổng số tiền vốn + định giá (lãi/lỗ)] = [đòn bẩy có hiệu lực]

Ví dụ, Nếu bạn có lệnh bán hoặc mua 1 lô (100,000 đơn vị tiền tệ) và vốn 100,000 Yên khi USD/JPY là 120.00 Yên, thì công thức tính đòn bẩy thiết thực như sau.

(100,000 đơn vị tiền tệ × 121.00 Yên) ÷ 100,000 Yên = 121 lần

Trường hợp có nhiều lệnh, đòn bảy tính theo công thức cộng định giá lệnh sau đó chia vốn cuối cùng.

Bạn có thể xác nhận “Vốn” trong thời gian thực tại Terminal.

Công cụ máy tính Forex của XM

Không càn phải tính toán phiền phức.

Ở XM có công cụ máy tính đặt cọc cần thiết tiện lơi.