Cách đặt lệnh trên ứng dụng MT4 smartphone (phiên bản Android)

Cách đặt lệnh cho ứng dụng MT4 (phiên bản Smartphone), rất đơn giản chỉ với 3 bước.

Cách đặt lệnh từ ứng dụng MT4 smartphone

Trước tiên, chạm vào cặp tiền tệ tùy thích, tiếp tục chạm vào đường link “Lệnh mới”.

Sau khi màn hình chọn số lô đặt lệnh xuất hiện, bạn hãy nhập số lô tùy thích vào.

Ở XM, 1 lô là 100,000 đơn vị tiền tệ, vì thế 0.01 lô sẽ là 1,000 đơn vị tiền tệ.

Đặt lệnh thị trường MT4 trên smartphones

Tiếp theo, chạm vào “Thực thi lệnh theo thị trường” và chọn cách đặt lệnh tùy thích.

Thực thi lệnh theo thị trường

  • Limit = Chốt lời
  • Stop = Cắt lỗ

Ví dụ, Sell Stop là lệnh bán chốt lời.

Tiếp tục chạm đặt lệnh tùy thích.

Ví dụ, sẽ chạm vào đặt lệnh bán ở giá thị trường như trên.

Thực hiện như vậy thì màn hình xác nhận kết thúc đăt lệnh sẽ được hiển thị. Sau khi chạm vào “kết thúc” ở dưới màn hình thì sẽ tự động quay về màn hình chủ.

Thực thi lệnh theo thị trường

Như trên là cách đặt lệnh cho ứng dụng MT4.

Hãy tham khảo cách đóng lệnh từ đường link dưới đây.