Fibonacci là gì?

Là số nguyên được đặt theo tên nhà toán học người Italia Leonardo Fibonacci.

Một điều thật kỳ lạ nhưng người ta nhận thấy có nhiều ví dụ về số tồn tại rộng rãi của số nguyên trong thế giới tự nhiên ví dụ như cánh hoa của thực vật, chuỗi xoắn ốc trong trong hoa hướng dương, hay là hoa văn xoắn ốc trên vỏ sò…

Tôi chắc rằng tất cả các nhà đầu tư trên thế giới đều bị chi phối với biến động giá cả hoặc là sự sắp đặt của tự nhiên cũng như gu thẩm mỹ phổ biến. Nếu dựa vào cách nghĩ như vậy để suy ra dự đoán biến động giá cả, gọi là Fibonacci Retracement (phân tích hồi quy).

Fibonacci PIVOT là gì?

Fibonacci PIVOT là original indicator được phỏng theo tác phẩm tên “Ngài Shirofukurou” của Nhật Bản viết về “Nghệ thuật đầu tư Shirofukurou kiếm lời bằng FX Meta Trader” Nhờ vào việc áp dụng lý luận Fibonacci vào PIVOT có thể tính toán PIVOT có độ chính xác cao hơn.


Có thể tải tại đây. Đặt Fibo_zone_v1.ex4 vào trong thư mục C_Drive→Program Files→XM MT4→exparts→indicators để kết thúc cài đặt.


Cách hiển thị Fibonacci PIVOT

Cách hiển thị Fibonacci PIVOT rất đơn giản.
Chỉ với 4 bước đã có thể hiển thị: [Thêm]→[Các công cụ hỗ trợ]→[Tùy chọn]→[Fibo_zone_v1]


Màn hình cài đặt giá trị số hiển thị thì chọn [Period_1]trong tab Parameter, nhập số[1440]
Ngoài ra, đổi[GMTTimeShift]từ -3 thành [0].


Cài đặt cột thời gian (time frame) trong MT4 được thống nhất như bên dưới.

1phút: 1
5 phút: 5
30phút: 30
60 phút: 60
4 giờ: 240
ngày: 1440
tuần: 10080
tháng: 43200

Hãy chia cách sử dụng theo cài đặt thời gian tùy thích của bạn.

Chỉ với 4 bước đã có thể hiển thị: [Thêm]→[Các công cụ hỗ trợ]→[Tùy chọn]→[Fibo_zone_v1]
Màn hình hiển thị thì chọn [Period1]và nhập [1440](trường hợp ngày)