Cách bổ sung chỉ số ở ứng dụng MT4 Smartphones

Cách bổ sung chỉ số cho ứng dụng MT4 (phiên bản smartphones) rất đơn giản.

Cách bổ sung chỉ số

Trước tiên, chạm vào “ký hiệu chữ f (chỉ số)” ở phía trên màn hình biểu đồ.

Cách bổ sung chỉ số

Tiếp theo, chạm vào chỉ số mong muốn tại màn hình bổ sung chỉ số.

Lần này sẽ bổ sung đường trung bình động (Moving Average).

bổ sung chỉ số Moving Average

Sau đó, thiết lập giá trị mong muốn ở màn hình nhập thông số (parameter).

Ví dụ lần này đã thiết lập EMA 25 ngày. Bạn cũng có thể thay đổi màu hiển thị.

Cuối cùng, chạm vào nút “Hoàn tất” ở góc phải phía trên màn hình.

hoàn tất bổ sung chỉ số

Như vậy, bạn đã hoàn thành xong việc bổ sung chỉ số.

Bạn có thể xác nhận chỉ số đang được hiển thị trên màn hình biểu đồ.

Cách bổ sung nhiều chỉ số

Bạn có thể bổ sung nhiều chỉ số tương tự như MT4 cho PC.

Bằng cách chạm vào “ký hiệu f+” đang hiển thị bên phải, bạn có thể bổ sung nhiều chỉ số mong muốn.

Cách bổ sung nhiều chỉ số

Hình ảnh dưới đây là 25EMA, 75EMA, 200EMA. Nó đang hiển thị Bollinger band, MACD.

xm

Như vậy, bạn đã hoàn tất việc bổ sung nhiều chỉ số trên ứng dụng MT4 phiên bản Smartphones.