NBP của Forex là gì? XM của các nhà môi giới Forex không Margin call và có thể giao dịch an toàn khi biến động ngoại hối mạnh

NBP

NBP là gì?

NBP là tên viết tắt của Negative Balance Protection. Protection không gây ra thua lỗ hơn số tiền đầu tư ban đầu nhờ chính sách bảo vệ số dư âm.

XM hỗ trợ chính sách bảo vệ số dư âm

Hỗ trợ NBP của XM, không thua lỗ hơn số tiền đầu tư.

NBP sẽ được cài đặt tự động về không nếu số dư âm trở thành số âm, không kịp lệnh Stop out khi tỷ lệ đặt cọc là 20%.

Tại sao số dư tài khoản trở thành số âm?

Ở thị trường ngoại hối nước ngoài, tỷ giả hối đoái sẽ thay đổi mạnh do sự cố như khủng bố, thảm họa tự nhiên, chỉ số kinh tế quan trọng, công bố V.I.P,…

Lúc đó, nếu bạn sở hữu tiền tệ đối lập với biến động thì thua lỗ sẽ lây lan diện rộng.

Nhà môi giới Forex thông thường có cơ chế là “Stop out” đóng lệnh tự động khi tỉ lệ tiền đặt cọc nhất định giảm, nhưng khi xảy ra biến động ngoại hối mạnh thì lệnh Stop out sẽ không kịp thực hiện.

Điều này tương tự ngay cả khi đặt lệnh chờ (ngược), vì tại mức giá nào đó không có người mua hoặc người bán, giá không được niêm yết thì việc đặt lệnh chờ sẽ không được thực thi.

Trường hợp không kịp lệnh đóng bắt buộc thì sẽ gây ra thua lỗ trên diện rộng ,trường hợp lệnh đóng bắt buộc thì số dư tài khoản sẽ trở thành số âm và phát sinh margin call.

số dư trở thành số âm

Mẫu ví dụ thị trường không kịp lệnh Stop out.

Khi phát sinh margin call?

Khoản số dư âm của tài khoản sẽ trở thành khoản nợ, bạn cần phải thanh toán hết toàn bộ cho nhà mô giới Forex.

Ngoài giao dịch Forex ra, các giao dịch khác như giao dịch tín dụng cổ phiếu hoặc giao dịch hàng hóa cũng có quy tắc tương tự.

Vì vậy, Forex thường bị gắn với hình ảnh Forex là “Nguy hiểm”, Forex là “nợ nần”.

XM của công ty Forex không margin call. Cho dù số dư tài khoản trở thành số âm thì nó cũng không trở thành khoản nợ.

Số dư tiền đặt cọc không cần phải hoàn trả cho dù trở thành số âm tạm thời.

Hỗ trợ NBP của XM sẽ bù trừ thua lỗ số âm nên số dư sẽ trở về mức 0 yên.

zero

Mẫu ví dụ giao dịch sử dụng biến động ngoại hối mạnh

Sử dụng giá thị trường biến động 1 chiều, bạn có thể kiếm lời như biểu đồ dưới đây.

  • Biến động lớn theo phương hướng 1 chiều trong thời gian ngắn
  • Công bố thống kê việc làm
  • Đặt lệnh “Mua”
  • Đặt lệnh chốt lời (Đóng)

thống kê việc làm

※Hãy chú ý khi giao dịch ngược chiều hoặc giao dịch kiếm lời chênh lệch giá giữa nhiều tài khoản vì quy chế có thể gây tổn thất lớn cho phía XM hoặc sẽ đóng băng tài khoản.

Công ty chứng khoáng trong nước Việt Nam vẫn chưa hỗ trợ NBP

NBP, vẫn chưa hỗ trợ ở công ty chứng khoán trong nước Việt Nam.

Một phần nhà đầu tư nước ngoài có hỗ trợ hệ thống Zero cut. Tất nhiên XM cũng đang hỗ trợ và không Margic call.