Cách đăng nhập vào tài khoản khác trên MT4 smartphones (Android)

Trường hợp muốn đăng nhập vào tài khoản demo hay tài khoản thực khác của XM, thì bạn có thể chuyển đổi tài khoản rất đơn giản bằng 2 bước dưới đây.

Bước 1: Chạm vào Account từ menu

Sau khi khởi động ứng dụng MT4 Smartphone, chạm vào “biểu tượng 3 đường thẳng (Menu)” đang hiển thị góc trái phía trên màn hình.

Chạm vào vị trí Account đang được hiển thị ở trên cùng từ menu.

đăng nhập mt4

Bước 2: Đăng nhập tài khoản XM

Chạm vào “Biểu tượng dấu +” nằm góc phải phía trên màn hình thông tin “Tài khoản”.

Tiếp theo, chạm vào “Đăng nhập vào tài khoản hiện có” từ màn hình “Tài khoản mới”.

đăng nhập mt4

Nhập “xm” vào ô tìm kếm để tìm kiếm danh sách tài khoản XM. Chọn số máy chủ của tài khoản đã có từ danh sách tài khoản.

Số máy chủ có các số tương tự vì thế bạn hãy chọn số máy chủ chính xác.

(Thông tin máy chủ, được ghi chép trong thư điện tử có tiêu đề là “Chào mừng đến XM” được gửi đến tự động bằng thư điện tử sau khi mở tài khoản”)

Sau khi nhập ID đăng nhập và mật khẩu phù hợp, chạm vào “Đăng nhập”.

(Mật khẩu là mật khẩu mà bạn đã đăng ký khi mở tài khoản)

đăng nhập mt4

Như vậy, bạn đã có thể đăng nhập tài khoản XM.

Trường hợp muốn đăng nhập nhiều tài khoản XM cũng vậy, bạn có thể bổ sung tài khoản bằng cách tương tự như trên.