Cách hiển thị cặp tiền tệ mong muốn ở ứng dụng MT4 phiên bản iPhone

Cách hiển thị cặp tiền tệ mong muốn ở ứng dụng MT4 (phiên bản iPhone) rất đơn giản với 3 bước.

Bước 1: Chạm vào “biểu tượng dấu +" từ tag “Giá"

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng MT4, chạm vào tag “giá" dưới màn hình → chạm vào “biểu tượng dấu +" góc trên bên phải màn hình.

Hiển thị cặp tiền tệ MT4

Bước 2: Bổ sung cặp tiền tệ

Các cặp tiền tệ được bao gồm trong mỗi group, vì thế chạm vào cặp tiền tệ tùy thích.

Ngoài ra, gold và silver, được chứa trong “Spot Metals", chỉ số chứng khoáng hay dầu thô được chứa trong CFD.

Cách hiển thị cặp tiền tệ MT4

Bạn cũng có thể tìm kiếm đơn giản bằng cách chạm vào “form tìm kiếm" phía dưới màn hình, sau đó nhập cặp tiền tệ.

Ví dụ, khi tìm kiếm “EUR", các cặp tiền tệ cơ sở của EUR sẽ được hiển thị.

Tìm kiếm cặp tiền tệ MT4

Bước 3: Chạm vào cặp tiền tệ tùy thích

Chạm vào “+" được hiển thị bên trái của cặp tiền tệ tùy thích từ danh sách cặp tiền tệ đã hiển thị.

Khi chạm vào thì cặp tiền tệ đó sẽ biến mất từ màn hình nhưng sẽ tự động ghi chép vào danh sách cặp tiền tệ.

Ví dụ, khi chạm vào “GOLD" thì “GOLD" từ màn hình sẽ biến mất nhưng nó sẽ được hiển thị tại danh sách tiền tệ.

Cách hiển thị cặp tiền tệ MT4

Khi quay lại màn hình báo giá, cặp tiền tệ đã chọn lúc nãy sẽ được hiển thị bổ sung.

Bổ sung cặp tiền tệ MT4

Lặp đi lặp lại thao tác trên, các cặp tiền tệ yêu thích sẽ được hiển thị.

Hãy tham khảo các link dưới đây về cách xóa cặp tiền tệ hoặc sắp xếp các cặp tiền tệ.