“Stop Out” và “Loss Cutting” là gì?

Stop Out là gì?

Stop Out, là hệ thống tự động thanh toán bắt buộc khi mức ký quỹ xuống dưới tỉ lệ nhất định.

Là hệ thống nhằm ngăn ngừa trước khi tổn thất của khách hàng bị tăng lên, hệ thống này đang được tất cả các công ty giao dịch Forex áp dụng.

Tỉ lệ Stop Out của các công ty giao dịch FOREX.

Ở “XM”, công ty được yêu thích thì thiệt hại sẽ bị bắt buộc thanh toán khi mức ký quỹ ở mức 20%.

Loss Cutting là gì?

Là việc ngừng tại lệnh (Position) (sản phẩm tài chính đang giao dịch) đang phát sinh thiệt hại và tự bắt buộc đóng.

Được đóng nhằm ngăn ngừa thiệt hại bị tăng lên bằng cách tự quyết định ví dụ như “nếu có thiệt hại đến âm ◯◯$ thì sẽ Loss Cutting.”

Trong mặt bằng chung đầu tư không chỉ trong FOREX, trường hợp mọi thứ xảy ra ngược lại so với dự đoán của mình, điều quan trọng là phải Loss Cutting ở đâu. Nếu cứ mặc kệ thiệt hại, cứ để nó tăng lên thì chỉ trong phút chốc tiền vốn bạn đã nạp vào tài khoản sẽ về 0.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt trước “Loss Cutting tại đường bao nhiêu” từ công cụ giao dịch.

Ngược lại với “Stop Out” là công ty giao dịch FOREX bắt buộc thanh toán bằng hệ thống tự động thì “Loss Cutting” khác ở chỗ mình tự thanh toán để không làm thiệt hại tăng lên nữa.