Cách phân tích biểu đồ trên ứng dụng MT4 smartphones (phiên bản iPhone)

Ngay trên ứng dụng MT4 smartphones bạn vẫn có thể hiển thị công cụ phân tích biểu đồ tính năng cao.

Công cụ phân tích biểu đồ được gọi là “chỉ số", cách phân tích sẽ khác nhau tùy vào loại chỉ số. Sẽ dễ dàng kiếm tiền bằng cách sử dụng indicator phù hợp với bản thân.

Cách bổ sung indicator vào ứng dụng MT4 smartphones rất đơn giản hoàn thành trong vòng 10 giây.

Cách bổ sung indicator vào ứng dụng MT4 smartphones

Chạm vào “ký hiệu f" đang đươc hiển thị trên màn hình biểu đồ → tiếp tục chạm vào “Cửa sổ chính".

MT4 Indicator

Danh sách công cụ phân tích được hiển thị

Chọn công cụ phân tích (indicator) mong muốn, sau khi thiết lập xong tiếp tục chạm vào “xong" ở góc phải phía trên màn hình, công cụ phân tích sẽ được hiển thị trên biểu đồ.

Ở màn hình trên đã bổ sung “Moving Average (đường trung bình động) như một ví dụ.

Hơn nữa, bạn có thể hiển thị không chỉ 1 công cụ phân tích mà nhiều công cụ phân tích một lần.

MT4 Indicator

Ở ví dụ ở màn hình trên đang hiển thị “Moving Average (đường trung bình động)", “Envelope", “RSI".

Envelope, có khuynh hướng biến động giảm khi giá tiếp xúc vào đường màu xanh ở trên và biến động tăng khi giá tiếp xúc vào đường màu cam dưới. RSI là chỉ số có khuynh hướng biến động tăng tại đường 30 và biến động giảm tại đường 70.