Để giao dịch Forex cần khoảng bao nhiêu vốn?

“XM” có thể mở tài khoản từ 5$, công ty Forex khuyên dùng trên trang web của chúng tôi.

Thông thường trong số nhiều công ty giao dịch FOREX nạp tiền $100, $500 trở lên thì XM có thể hạn chế được rủi ro ở mức phí nạp vào rẻ nhất trong thị trường FOREX.

Làm thế nào để nạp tiền?

Nạp tiền vào công ty giao dịch FOREX ngoài thẻ tín dụng (credit card) thì có thể dùng thẻ ghi nợ visa (Visa Debit) của ngân hàng phát hành hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Sẽ thuận tiện hơn khi nạp tiền bằng thẻ ghi nợ visa (Visa Debit).

Credit card

Có thể thanh toán giống như thẻ tín dụng trong tiền gửi tiết kiệm có trong tài khoản ngân hàng, thẻ này bất cứ ai cũng có thể làm được ngay mà không bị kiểm tra thu nhập hay ngành nghề gì cả.

Hơn nữa, thẻ ghi nợ visa khác với thẻ credit thanh toán tiền mặt, không cần trả lãi suất cao nên hấp dẫn ở điểm có thể giảm rủi ro.

Ở Việt Nam, bạn có thể làm thẻ ở bất kỳ ngân hàng lớn nào.

Cần bao nhiêu tiền vốn?

Để giao dịch thực tế cần phải tính lượng tiền tệ để giao dịch.

Ví dụ, theo kiểu “bán 10,000 đơn vị tiền tệ”. Gọi nó là đơn vị tiền tệ. Đơn vị tiền tệ là đơn vị tiền tệ của đất nước đó.

Tiền

Trong FOREX, thường được hiển thị 1 cặp với 2 đồng tiền đối lập nhau giống như “EUR/USD" “AUD/USD” “USD/JPY”. Đây được gọi là “cặp tiền tệ”, tiền tệ hiển thị bên trái là đồng tiền cơ bản.

Trường hợp EUR/USD thì 1EUR=◯◯ USD

Trường hợp AUD/USD thì 1AUD=◯◯ USD

Trường hợp USD/JPY thì 1USD=◯◯JPY

Trường hợp nếu bạn đổi (giao dịch) 10,000EUR ở ngân hàng mà ngân hàng không có đủ 10,000EUR (260,000,000VND)thì không thể đổi được. Số tiền lớn như vậy không phải dễ dàng chuẩn bị.

Tuy nhiên, trường hợp của FOREX có thể sử dụng tiền vốn gấp hàng trăm lần số tiền có trong tay theo cơ chế “đòn bẩy”.

Ví dụ, trường hợp đã sử dụng đòn bảy 600 lần, bạn có thể giao dịch 10,000EUR bằng công thức 10,000EUR ÷ 600 = 17EUR (khoảng 450,000VND).

Có thể kiếm được bao nhiêu?

Ví dụ màn hình giao dịch thực tế

Hãy cùng xem ví dụ trong trường hợp giao dịch bằng 10,000 tiền tệ.

Như ví dụ màn hình giao dịch, bằng việc bán EUR/USD phần tiền tệ 10,000 (“bán tại mức 1.16000” “mua tại mức 1.15200” (duyệt giao dịch) bạn có thể nâng cao lợi nhuận.

$1.16000-$1.15200=$0.008

0.008×10,000 tiền tệ=$80 (khoảng 1,840,000VND)

Giải thích cặp tiền tệ EUR/USD trên như một ví dụ nhưng tất nhiên bạn cũng có thể giao dịch với tiền tệ chủ yếu khác như JPY hoặc AUD, GBP…

※VND không thể giao dịch trong FOREX)