Cách phòng tránh việc biến mất toàn bộ tiền thưởng khi rút tiền ở XM

tiền thưởng

Ở XM, thường xuyên có các chương trình khuyến mãi định kỳ.

Bạn không thể rút tiền thưởng đã kiếm được nhưng có thể sử dụng như tiền đặt cọc.

Khi rút tiền, tiền thưởng đã kiếm được sẽ biến mất!?

Tiền thưởng đã kiếm được sau khi được cộng vào như tiền đặt cọc, khi bạn rút tiền đặt cọc ngoài tiền thưởng cho dù chỉ 1$ thì toàn bộ tiền thưởng sẽ bị biến mất.

(Đối với trường hợp XMP, thưởng XMP đã hoán đổi thành tiền thưởng sẽ biến mất nhưng tiền thưởng chưa hoán đổi sẽ không biến mất.)

Ví dụ: Ở màn hình dưới đây, bạn có số tiền thưởng là 3,934.71$ và nó được cộng vào như tiền đặt cọc nhưng khi bạn rút cho dù chỉ 1$ từ tài khoản này thì toàn bộ số tiền 3,934.71$ sẽ bị biến mất.

Thưởng

Để phòng tránh xóa thưởng khi rút tiền?

Có thể mở thêm tài khoản riêng dành cho rút tiền và chuyển tiền vốn vào tài khoản đó

Ở XM, bạn có thể sở hữu nhiều tài khoản.

Vì thế, bạn có thể phòng tránh việc biến mất toàn bộ tiền thưởng bằng cáchmở thêm 1 tài khoản riêng và chuyển tiền để rút vào tài khoản này.

chuyen tien noi bo

Nhấp chuột chọn “Chuyển tiền vốn” từ menu phải trang của tôi.

Chọn số tài khoản của tài khoản nạp tiền, tiếp theo nhập số tiền muốn nạp sau đó nhấp chuột chọn nút “Gửi yêu cầu”.

tài khoản bổ sung

Ở ví dụ lần này, đã chuyển 100$ vào tài khoản riêng. Sau đó, bạn có thể phòng tránh việc biến mất toàn bộ thưởng nếu rút từ tài khoản đã chuyển khoản (tài khoản dành riêng cho rút tiền).

※Số tiền thưởng 100$ sẽ biến mất.

Ứng với 100$ đã chuyển, số tiền thưởng tương ứng với 100$ đã được khấu trừ từ vốn, nhưng tài khoản gốc/ban đầu sẽ không biến mất toàn bộ mà tiền thưởng vẫn còn khi rút tiền.

Thưởng

thưởng

Như trên, ban có thể phòng tránh việc biến mất toàn bộ tiền thưởng bằng cách mở 2 tài khoản sau đó chỉ chuyển số tiền vốn để rút đến tài khoản khác.

※Khi chuyển tiền vốn đến tài khoản XM ZERO thì tiền thưởng sẽ biến mất, vì thế tài khoản chuyển tiền vốn, bạn cần phải chọn tài khoản MICRO hoặc STANDART.