Về thứ tự ưu tiên rút tiền XM

phương thức rút tiền

Khi rút tiền ở XM của công ty Forex, có thứ tự ưu tiên được rút tiền.

Điều này, là vì quy định (đề phòng rửa tiền – money laundering) của Ủy ban Chứng khoán và Ngoại hối Cyprus (CySEC).

Thứ tự ưu tiên rút tiền

  1. Thẻ tín dụng (credit card), thẻ ghi nợ (debit card)
  2. Dịch vụ ví điện tử như NETELLER hay Skrill
  3. Chuyển khoản ngân hàng

Bất kể lựa chọn phương thức rút tiền nào, các yêu cầu rút tiền cũng sẽ được chuyển về thẻ tín dụng/ghi nợ đến khi đủ số tiền đã nạp bằng phương thức này.

Vì thế, hãy lưu ý không thể “nạp bằng thẻ tín dụng → rút bằng phương thức khác”.

Khi hoàn tất việc xử lý rút tiền…

Yêu cầu rút tiền từ trang rút tiền XM, khi quá trình xử lý rút tiền hoàn thành bạn sẽ nhận được thư điện tử hoàn tất quá trình rút tiền từ XM.

email

Nội dung thông báo là bạn đã hoàn thành yêu cầu rút tiền đến thẻ tín dụng.

Tuy nhiên, việc phản ánh việc rút tiền đến thẻ tín dụng trong thực tế sẽ khác nhau tùy vào mỗi công ty thẻ tín dụng.