Cách giải quyết trong trường hợp không thể nạp tiền đến XM bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Nạp tiền

Khi nạp tiền vào XM, có trường hợp không thể sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, mà thẻ đó vẫn sử dụng cho đến bây giờ.

Nếu gặp trường hợp như vậy, bạn có thể nghĩ đến 3 nguyên nhân không thể sử dụng. Bài viết lần này sẽ giới thiệu về nguyên nhân không thể nạp tiền và cách giải quyết nó.

Nguyên nhân 1: Công ty thẻ đã từ chối XM

Nạp tiền đến công ty Forex, có trường hợp bị từ chối nạp tiền từ các công ty phát hành thẻ vì các lý do an ninh được xem như là một “giao dịch đáng ngờ”.

Khi không thể nạp tiền đến XM vì lí do trên, bạn hãy thử sử dụng các thẻ khác hoặc sử dụng Netteller hay chuyển khoản ngân hàng trong nước.

Nguyên nhân 2: Đã đạt đến số tiền giới hạn sử dụng

Số tiền giới hạn sử dụng trong tổng số hay số tiền giới hạn sử dụng trong 1 ngày của thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng được thiết lập.

Ban có thể thay đổi thiết lập số tiền giới hạn này từ trang web của công ty thẻ ghi nợ mà bạn đang hợp đồng hoặc tiến hành thủ tục thay đổi số tiền giới hạn sử dụng đến công ty thẻ tín dụng.

Trường hợp thẻ phát hành ngân hàng, thực hiện thủ tục thay đổi số tiền giới hạn sử dụng đến ngân hàng.

Thẻ tín dụng có giới hạn số tiền sử dụng, vì vậy bạn nên kiểm tra số tiền đinh sử dụng sử dụng vượt quá giới hạn sử dụng không.

Nguyên nhân 3: Đã hết thời gian có hiệu lực

Khi thời hạn có hiệu lực của thẻ ghi nợ hay thẻ tín dụng đã hết, đương nhiên bạn sẽ không thể nạp tiền.

Nếu đã từng sử dụng thẻ để nạp tiền trong quá khứ ở XM, thì thời hạn có hiệu lực của thẻ được lưu lại tại màn hình nạp tiền XM.

Khi thời hạn có hiệu lực chấm dứt, bạn cần nhập lại thông tin mới.

Trường hợp sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng mà không thể nạp tiền đến XM, có lẽ sẽ được khi bạn thử xác nhận 3 điểm nguyên nhân trên.

Mặc dù đã xác nhận 3 nguyên nhân trên mà vẫn không thể giải guyết được thì hãy liên hệ đến hỗ trợ XM hoặc công ty thẻ.