Cách hiển thị đường Trend line (Đường xu hướng) trên MT4

Trend line (đường xu hướng) là đường chéo được vẽ bằng cách kết nối giá cao và giá cao, giá thấp và giá thấp của giá được hiển thị trên biểu đồ.

Kết nối giá cao và giá cao nếu xu hướng giá giảm, kết nối giá thấp với giá thấp nếu xu hướng giá cao.

Vẽ trend line giúp bạn dễ dàng phán đoán xu hướng giá thị trường hiện tại, điểm chuyển đổi, biến động tăng hoặc biến động giảm.

Bài viết liên quan:Cách giao dịch sử dụng Trend Line

Cách hiển thị Trend Line

Chọn biểu đồ muốn hiển thị tren line từ MT4 (hoặc MT5), nhấp chuột chọn “biểu tượng / (đường chéo) trên màn hình.

Trend line

Nếu giá đang ở trên xu hướng tăng, hãy nhấn giữ chuột trái và vẽ đường kết nối các điểm giá thấp với giá thấp của nến. Đường thẳng này trở thành trend line tăng.

Trend line

Nếu giá đang ở trên xu hướng giảm, hãy nhấn giữ chuột trái và vẽ đường kết nối các điểm giá cao với giá cao của nến. Đường thẳng này trở thành trend line giảm.

Trend line

Bạn có thể vẽ đường bằng cách giữ nút chuột trái tại điểm bắt đầu của đường xu hướng và nhả nút chuột trái ở điểm cuối.

  • Xu hướng tăng: đường kết nối các điểm thấp với thấp của nến tăng lên bên phải

  • Xu hướng giảm: đường kết nối các điểm cao với cao của nến giảm xuống bên phải

Bạn có thể di chuyển trend line (đường xu hướng) bằng cách nhấp đúp chuột và thay đổi màu và độ dày của đường trên màn hình thuộc tính.

Cách vẽ chính xác trend line

Vẽ đường từ điểm bắt đầu giá mở/giá đóng không phải từ bóng

Thay vì kéo đường xu hướng từ bóng nến (giá cao nhất hoặc giá thấp nhất) làm điểm bắt đầu, mà bạn hãy vẽ đường xu hướng bắt đầu từ giá mở hoặc giá đóng. Vì đối với “bóng (giá cao nhất/giá thấp nhất)" và “giá mở/giá đóng", vị trí của đường sẽ khác nhau rất nhiều như trong ví dụ biểu đồ dưới.

Trend line

Khi khó có thể thấy điểm bắt đầu của giá mở cửa, việc thay đổi cách hiển thị biểu đồ từ nến thành “biểu đồ dạng đường" giúp bạn dễ dàng tìm ra điểm bắt đầu và bạn có thể dễ dàng vẽ đường xu hướng.

Trend line

Đường xu hướng chính xác hơn nếu biến động giá có hình chữ N nghiêng

Như được hiển thị trong biểu đồ dưới, nếu biến động của giá có hình dạng chữ “N" nghiêng, đó là bằng chứng cho thấy đường xu hướng chính xác hơn.

Trend line

N lớn có nghĩa là biến động giá cao và N nhỏ có nghĩa là biến động giá thấp.

Chữ N lớn có hình dạng đẹp và có kích thước tương tự tiếp tục biến động liên tiếp nhau, xác suất biến động tăng và biến động giảm trở nên cao.

Bài viết liên quan:Cách giao dịch sử dụng Trend Line