Trend line là gì?

Là đường thẳng kết nối giá thấp và giá thấp nếu giá thị trường tăng và sẽ là đường thẳng kết nối giá cao và giá cao nếu giá thị trường giảm.

Trend line hiển thị lần lượt mỗi Support line và Resistance line. Tại Support line và Resistance line xác suất biến động tăng trở nên cao nhưng khi thoát khỏi đường thì xác suất đảo ngược xu hướng trở nên cao.

Các bước hiển thị Trend Line ở MT4

Cách hiển thị Trend Line rất đơn giản vì bạn có thể vẽ đường theo trực giác.

Nhấp chuột chọn ký hiệu đường thẳng được hiển thị phía trên màn hình.

hiển thị Trend Line ở MT4

mũi tên

Sau đó, bạn có thể vẽ tự do Trend Line tùy thích một cách đơn giản bằng cách kéo chuột lên biểu đồ mà bạn muốn vẽ đường thẳng.

Trend line

Trường hợp muốn xóa hoặc hiệu chỉnh, bạn có thể thực hiện như sau “Nhấp chuột phải” lên biểu đồ → “Các đối tượng” → “Bảng các đối tượng”.

Tập hợp các điểm trong cách hiển thị Trend Line

  • Nhấp chuột chọn ký hiệu đường thẳng được hiển thị ở phía trên màn hình
  • Kéo chuột lên biểu đồ muốn vẽ đường thẳng