【Giới hạn thời gian】 Khuyến mại của XM – giành giải thưởng 1.500$ tiền mặt cùng vé xem FIFA World Cup 2018

FIFA World Cup 2018

Sơ lược về khuyến mãi World Cup của XM có hạn định

Nhóm XM đang tổ chức khuyến mãi World Cup cơ hội giành “vé xem FIFA World Cup cùng với 1500$ tiền mặt".

Chỉ cần đáp ứng từng điều kiện tham gia, bạn đã có thể tham gia rút thăm bằng cách chọn vé trận đấu bạn muốn xem, nhập ID MT4/MT5 vào mẫu đăng ký → nhấp chọn nút “đăng ký rút thăm"(※Có điều kiện)

Thời gian tổ chức khuyến mãi

Ngày 2 tháng 4 năm 2018 (thứ 2) ~ ngày 2 tháng 5 năm 2018 (thứ 4)

Ngày tổ chức rút thăm may mắn

Ngày 10 tháng 5 năm 2018 (thứ năm)

Tổng cộng có 64 người trúng thưởng. Rút thăm ngẫu nhiên

Điều kiện tham gia khuyến mãi

Điều kiện tham gia rút thăm vé vòng bảng

  • Giữ cho tài khoản thực XM luôn trong tình trạng có hiệu lực

  • Số dư tối thiểu $200 (Hoặc số tiền tương đương tiền tệ khác)

  • Trong thời gian khuyến mãi, giao dịch tối thiểu 2 lot standard của Forex, Vàng hoặc Bạc,…(200 lô micro)

Điều kiện tham gia rút thăm vé bán kết

  • Giữ cho tài khoản thực XM luôn trong tình trạng có hiệu lực

  • Số dư tối thiểu $500 (Hoặc số tiền tương đương tiền tệ khác)

  • Trong thời gian khuyến mãi, giao dịch tối thiểu 5 lot standard của Forex, Vàng hoặc Bạc,…(500 lô micro)

Điều kiện tham gia rút thăm vé chung kết

  • Giữ cho tài khoản thực XM luôn trong tình trạng có hiệu lực

  • Số dư tối thiểu $700 (Hoặc số tiền tương đương tiền tệ khác)

  • Trong thời gian khuyến mãi, giao dịch tối thiểu 7 lot standard của Forex, Vàng hoặc Bạc,…(700 lô micro)

Cách tham gia rút thăm

Có thể đăng ký từng loại vé “vé vòng bảng", “vé bán kết", “vé chung kết".

Chọn vé cho trận đấu muốn xem từ menu kéo xuống của từng loại vé.

XM Fila

Sau khi nhập ID MT4/MT5 vào form “MT4/MT5 ID" và nhấp chuột chọn nút “đăng ký rút thăm" thì bạn đã có thể đăngg ký.

XM Fila

Để đủ điều kiện tham gia rút thăm may mắn, bạn cần phải đáp ứng đầy đủ điều kiện tham gia từng chương trình khuyến mãi.

Giành vé trận đấu ở XM

Có thể giành được 1 trong 3 loại vé “vé vòng bảng", “vé bán kết", vé chung kết".

1. Vé vòng bảng

XM Fila

Ở vé vòng bảng, bạn có thể chọn vé của mỗi nước bạn muốn xem.

Ở menu kéo xuống của “form rút thăm may mắn", chọn đội tham gia vòng bảng bạn muốn xem.

2. Vé bán kết

XM Fila

Ở vé bán kết, bạn có thể chọn vé của mỗi nước bạn muốn xem.

Ở menu kéo xuống của “form rút thăm may mắn", chọn đội tham gia bán kết bạn muốn xem.

3. Vé chung kết

XM Fila

Trường hợp muốn xem vé chung kết, chọn ngày trận đấu ở menu kéo xuống của “form đăng ký rút thăm may mắn".

Có thể kiểm tra chi tiết hơn tại trang khuyến mại.