Thay đổi mật khẩu mạnh và cài đặt xác thực 2 bước sử dụng an toàn tài khoản giao dịch XM

Thay đổi mật khẩu kiên cố để ngăn chặn truy cập trái phép (đăng nhập không hợp lệ) vào tài khoản giao dịch XM. Bài viết dưới đây giới thiệu các biện pháp đối phó với truy cập bất hợp pháp.

XM của công ty Forex có cơ chế là chỉ chủ tài khoản mới có thể rút tiền và không thể chuyển tiền vốn đến ID của người khác cho dù ai đó đã truy cập trái phép, vì vậy, bạn không cần phải lo lắng rằng “tiền vốn của bạn bị người khác rút do sự truy cập trái phép".

Tuy nhiên, nếu người khác truy cập vào tài khoản và giao dịch bằng tài khoản của bạn, bạn sẽ gặp rủi ro mất số tiền vốn đang giữ, vì thế, việc thay đổi mật khẩu kiên cố để tài khoản cũng như người giao dịch được an toàn là việc rất quan trọng.

5 mục để bảo vệ an toàn tài khoản XM

Từ Trang web chính thức XM đã gửi đến những người đã mở tài khoản thực mail với tiêu đề “giữ cho tài khoản giao dịch an toàn và bảo mật" vào ngày 13 tháng 2.

Mail

Dưới đây sẽ giới thiệu cụ thể hơn về các mục được ghi trong mail.

1. Thay đổi mật khẩu phức tạp

  1. Số

  2. Chữ in thường

  3. Chữ in hoa

Chọn mật khẩu phức tạp có chưa “số, chữ in thương, chữ in hoa" như trên.

2. Cài đặt mật khẩu có độ dài tối thiểu hơn 8 ký tự

Mật khẩu càng ngắn thì càng dễ đoán

Bạn nên đặt mật khẩu dài tối thiểu 8 ký tự.

3. Cài đặt mật khẩu ngẫu nhiên

Các mật khẩu đơn giản hoặc mật khẩu ngày sinh nhật rất dễ đoán.

Bạn nên đặt mật khẩu ngẫu nhiên khó đoán.

4. Giữ cho mật khẩu của bạn được an toàn

Không lưu mật khẩu của bạn lên máy tính hoặc smartphone. Việc lưu giữ online trên các phần mềm như Dropbox cũng nguy hiểm.

Không lưu mật khẩu hoặc, bạn có thể lưu mật khẩu trên ghi chú mà người khác không thấy hay những thiết bị không kết nối internet, rủi ro của cách lưu này sẽ ít hơn.

5. Bật xác minh 2 bước

Xác minh 2 bước của XM, không phải là xác minh 2 bước khi đăng nhập, mà là chức năng xác minh 2 bước khi cài đặt lại mật khẩu trong trường hợp quên và muốn đặt lại mật khẩu.

Trường hợp nếu ai đó giả vờ là bạn, và sau khi người đó đặt lại mật khẩu và bạn sẽ không thể đăng nhập lại, do đó XM có chức năng xác minh hai bước khi đặt lại mật khẩu.

Bài viết liên quanThủ tục cấp lại mật khẩu tài khoản ở XM

Bài viết liên quanCách xác minh 2 bước của XM