Cách giao dịch Forex

Cách giao dịch Forex đơn giản với 3 bước từ công cụ giao dịch “MT4“.

Đối với những người mới bắt đầu giao dịch Forex hãy thử bắt đầu từ tài khoản demo để luyện tập miễn phí.

Bài viết liên quan:Forex là gì?

  Bước 1: Chọn cặp tiền tệ mong muốn

  Chọn cặp tiền tệ mà bạn muốn giao dịch ở công cụ giao dịch Forex miễn phí “MT4“.

  Ở XM của công ty giao dịch Forex, bạn có thể giao dịch với 57 cặp tiền tệ, “USD、EUR、JPY、GBP、AUD" là những cặp tiền tệ chính của Thế giới, cũng là những cặp tiền tệ khuyên dùng đối với những người mới bắt đầu.

  Lần này, sẽ chọn “EUR/USD" như một ví dụ, đây là cặp tiền tệ dễ kiếm lời ngay cả với những người mới bắt đầu.

  Màn hình MT4

  Chọn EUR/USD từ MT4 → chạm vào “Giao dịch".

  Bước 2: Chọn khối lượng giao dịch, chọn “Mua" hoặc “Bán"

  Khối lượng giao dịch là việc mua bán phần tiền tệ gì đó.

  Lần này, lấy ví dụ chọn 1 lô (100,000 đơn vị tiền tệ).

  ※100,000 tiền tệ của 1 EUR=1.0444$ theo tỷ giá dưới đây, sẽ giao dịch 1 lô là 110,444$ vì 1.10444×100,000 tiền tệ = 110,444$.

  Sau khi nhập xong khối lượng giao dịch, nếu chọn và chạm vào mua hoặc bán thì lệnh sẽ được đặt.

  Màn hình giao dịch MT4

  Sau khi chọn 1 lô, hãy chạm vào “Bán" hoặc “Mua".

  Trong trường hợp nếu muốn mua hay bán bằng cách chỉ định giá thì hãy đặt “lệnh chờ (Trên smartphones được hiển thị là lệnh thị trường)".

  Sau khi đặt lệnh, nó sẽ hiển thị lỗ ngay lập tức vì sẽ có khoảng cách giữa giá trị mua và bán được gọi là “Spread".

  Bước 3: Thu lợi nhuận bằng cách đóng lệnh ở mức tỷ giá hối đoái mong muốn

  Nếu tỷ giá hối đoái đạt mức mong muốn mà bạn muốn đóng lệnh, sau khi chạm vào “Giao dịch" (Danh sách giao dịch ở dưới màn hình) → chạm vào giao dịch mà bạn muốn đóng → chạm “Close with ***" thì quá trình đóng lệnh sẽ kết thúc.

  Màn hình đóng lệnh MT4

  Nếu giao dịch sinh lời trên khoản chênh lệch tỷ giá khi đặt và đóng với lệnh đầu tiên thì thu lợi nhuận. Ngược lại, nếu lỗ sẽ xác định mức lỗ.

  Hãy thử xác định số dư tài khoản

  Khi chạm vào “Giao dịch" của MT4, bạn có thể xác định được số dư tài khoản.

  Như ví dụ trên, 64$ đã được phản ánh vào “Số dư"! đó là số tiền lời đã kiếm được từ việc giao dịch trước

  Số dư tài khoản MT4

  Lần này chỉ là ví dụ giao dịch ở tài khoản demo dành cho luyện tập miễn phí nhưng nếu bạn giao dịch thực tế bằng tài khoản thực mua bán tiền mặt thực tế, thì bạn có thể rút tiền mặt khoản tiền đã kiếm được như số tiền lãi.

  Ở lần luyện tập này, bạn đã kiếm được 64$ trong khoảng 15 phút. Cứ lặp đi lặp lại việc mua bán này, thì số tiền này sẽ tăng lên bao nhiêu từ số tiền ban đầu.

  Ngoài ra, có một số điểm để kiếm lời ở Forex.

  Bạn cần phải vừa học phân tích kinh tế, biểu đồ vừa tiến hành giao dịch.

  Bài viết liên quan:Forex là gì?