Cuộc thi dự đoán chính xác chỉ tiêu lao động phi nông nghiệp với phần thưởng dành cho người dự đoán chính xác là 1000$ đã bắt đầu! Cùng bắt lấy tiền thưởng bằng cách dự đoán chỉ tiêu lao động! (Tháng 6/2017)

Tại XM của công ty FX nước ngoài, tổ chức cuộc thi dự đoán chỉ tiêu lao động phi nông nghiệp Mỹ tương ứng mức thưởng 1000$.

Nếu dự đoán chính xác số liệu về chỉ tiêu lao động nông nghiệp Mỹ được công bố vào 19:30 ngày 2/6/2017 (thứ 6) (theo giờ Việt Nam) thì người dự đoán chính xác đó sẽ nhận được quà trong tài khoản giao dịch tiền thưởng 1000$.

Khái quát cuộc thi 100$

Nếu dự đoán số liệu chính xác chỉ tiêu lao động phi nông nghiệp Mỹ được công bố vào 19:30 ngày 2/6/2017 (thứ 6) (Theo giờ Việt Nam) bạn sẽ nhận được tiền thưởng!

Thời hạn đăng ký

Trước 15:00 ngày 2/6/2017 (Thứ 6)

Cách đăng ký

Vui lòng nhập số tài khoản MT4 cũng con số dự đoán chính xác trên trang Facebook chính thức của XM

Điều kiện đăng ký và điều khoản lưu ý

  • Đối tượng là người duy trì tài khoản thực XM
  • Đã nhấn nút Like trang Facebook chính thức XM
  • Đăng dự đoán 1 người 1 lần.
  • Dự đoán không hợp lệ trong cac trường hợp dự đoán được đăng sau khi thời hạn tham gia hết hạn, cùng 1 người nhưng đăng nhiều lần và dự đoán đăng vào trang khác trang nói trên của Facebook chính thức XM.
  • Trường hợp người trúng thưởng là 2 người trở lên thì tiền thưởng được chia đều theo số người trúng thưởng.
  • Cần phải dự đoán chính xác từ từ +1000 ~ -1000 đơn vị từ con số dự đoán chính xác.

※Vui lòng đăng dự đoán cùng với số tài khoản MT4.

Cách nhận tiền thưởng

Tiền thưởng sẽ tự động được cộng vào tài khoản MT4 của người liên quan.