Thông báo giờ giao dịch sản phẩm tài chính bị ảnh hưởng vào Ngày Độc lập tại Hoa Kỳ

Vào Ngày Độc lập tại Hoa Kỳ giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 03/07 đến ngày 05/07/2017.

Dưới đây là các sản phẩm tài chính bị ảnh hưởng giờ giao dịch.

thông báo giờ giao dịch xm thay đổi

Thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3, chênh lệch giờ so với giờ Việt Nam là -8 giờ.

Ngoài ra, nội dung lần này cũng được gửi đến mail của khách hàng đã mở tài khoản thực XM.

Trường hợp không nhận được mail, bạn có thể kiểm tra 1 lần nữa địa chỉ mail đã đăng ký tại Trang của tôi có chính xác hay không.

Nếu thư thông báo từ XM không đến thì bạn hãy suy nghĩ đến 4 nguyên nhân chính.Thư từ XM, sẽ đến ngoài những thư về thông tin khuyến mãi có lời còn có những thư rất quan trọng liên quan đến giao dịch vì thế bạn chắc chắn phải luôn trong tình trạng có thể nhận được thư từ XM.Nguyên nhân và cách giải quyết khi thư không đến như sau.Giao dịch ngay bây giờNguyên nhân 1: Lỡ bị chuyển đến thư mục thư rác (Junk E-mail)Tùy theo dịch vụ mail mà nó có thể tự động bị chuyển đến thư mục thư rác.Trường hợ...