Đòn bẩy khoảng bao nhiêu là thích hợp nhất?

Đòn bẩy

Ở bước lần trước, nếu lỡ giao dịch sát mức đòn bẩy tối đa do mỗi công ty giao dịch FOREX cung cấp bạn đã học được việc đóng lệnh bắt buộc ngay lập tức rồi nhỉ.

Để tránh bị đóng lệnh bắt buộc, khi giao dịch thực tế bạn nên giao dịch đòn bẩy dưới một nửa của đòn bẩy tối đa.

Vậy thì làm thế nào để tính được đòn bẩy thực tế?

Dưới đây là công thức tính yêu cầu đòn bẩy thực tế.

Công thức tính đòn bẩy thiết thực

[Tỷ giá ước định × đơn vị giao dịch]÷[Tài sản]=[Đòn bẩy thiết thực]

công

Ví dụ, hãy cùng quy ước 10,000 tiền tiền EUR/USD tại mức tỷ giá EUR/USD là 1/1 và tài sản lúc đó là 100$ thì công thức tính đòn bẩy được áp dụng như sau:

[1.0$×10,000 tiền]÷[$100]=[100 lần]

Ở ví dụ trên thì đòn bẩy thiết thực là 100 lần.

Nếu giao dịch trong trạng thái không có đòn bẩy thì bạn không thể giao dịch khi không có số tiền vốn là 1.0×10,000 đơn vị tiền tệ=10,000$ nhưng khi dùng đòn bẩy thiết thực 100 lần thì bạn có thể giao dịch chỉ với số vốn trong tay là 100$.

Công ty có đòn bẩy tối đa cao

“XM” của công ty giao dịch FOREX, có thể cung cấp đòn bẩy tối đa 888 lần, bạn cũng có thể giao dịch ở mức độ 400 lần

Nếu nói 400 lần, thì trong ví dụ vừa nãy, với số vốn $25, bạn có thể giao dịch 10,000 đơn vị tiền tệ. Hoặc là, với số vốn 100$, bạn cũng có thể giao dịch 40,000 đơn vị tiền tệ.

Tất nhiên, bạn cũng có thể giao dịch 1,000 đơn vị tiền tệ với số vốn 2.5$ (khoảng 50,000VND).

Lượng tiền giao dịch là gì?

Để giao dịch tại FOREX, bạn có thể chỉ định lượng tiền tệ theo “10,000 tiền tệ” “1,000 tiền tệ” như ví dụ công thức tính ở trên.

Trong thực tế, bạn có thể nhập số lô mà mỗi công ty giao dịch FOREX đã quyết định tương tự như 1 lot = 10,000 tiền tệ, 1 lot = 100,000 tiền tệ.

Nếu là công ty giao dịch 1 lô = 100,000 tiền tệ, thì sẽ là hình thức 0.1 lô là 10,000 tiền tệ, 0.01 lô là 1,000 tiền tệ. Nếu là 0.7 lô thì 70,000 tiền tệ.

Lượng tiền giao dịch

Hơn nữa, thuật ngữ chuyên môn gọi tiền vốn đảm bảo cần thiết tối thiểu trong giao dịch tiền tệ là “Ký quỹ”.

Ở bước tiếp theo, trang web chúng tôi sẽ giới thiệu về ký quỹ.

Khi bạn nghĩ “điều gì khó để sau, trước tiên muốn nhanh chóng thử giao dịch FOREX” thì tài khoản dùng để luyện tập miễn phí là lựa chọn khuyên dùng. Ở tài khoản demo, bạn có thể vừa luyện tập vừa học về đòn bẩy.