Khối lượng giao dịch Forex là gì?

Khối lượng giao dịch là gì?

EURO

Khối lượng giao dịch có nghĩa là “giao dịch tiền tệ gì đó".

Ví dụ, mối liên quan giữa khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch trong trường hợp “1EUR=1$" ở cặp tiền tệ EUR/USD mối liên quan giữa khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch được thể hiện dưới đây.

Khối lượng giao dịchGiá trị giao dịch
1 tiền tệ1$
100 tiền tệ100$
1,000 tiền tệ(0.01 lô)1,000$
10,000 tiền tệ(0.1 lô)10,000$
100,000 tiền tệ(1 lô)100,000$

※Trường hợp giao dịch EUR/USD, 1EUR=1$

Trường hợp muốn giao dịch 10,000 tiền tệ bằng cặp tiền tệ EUR/USD, thì sẽ cần 10,000$. Điều này, giống với tiền gửi ngoại tệ ngân hàng. Sẽ không thể giao dịch nếu không có tiền mặt của khoản tiền muốn gửi bằng ngoại tệ.

Tuy nhiên, ở Forex có cơ chế thu hút được gọi là “Đòn bẩy", vốn dĩ cần 10,000$ nhưng ở Forex bạn cũng có thể giao dịch nếu có số tiền vốn khoảng 12$.

Cách tính khối lượng có thể giao dịch đối với tiền vốn

Khối lượng có thể giao dịch đối với tiền vốn, sẽ khác nhau tùy vào số lần của “đòn bẩy" và “tỷ giá hối đoái".

Có thể tính bằng công thức đơn giản dưới đây

Công thức tính số tiền đặt cọc cần thiết

[Tỷ giá ước định] × [Khối lượng tiền tệ giao dịch] ÷ [Đòn bẩy] = [Tiền đặt cọc]

Ví dụ 1
  • Đòn bẩy lớn nhất 888 lần

  • Tỷ giá EUR/USD là 1EUR=1$

  • Giao dịch 10,000 tiền tệ

công thức tính của ví dụ 1

[1$] × [10,000 tiền tệ] ÷ [888 lần] = [11.26$]

Đối với trường hợp của điều kiện trên, để giao dịch 10,000 tiền tệ thì mức tối thiểu phải cần là 11.26$.

Nếu nói ngược lại, bạn có thể giao dịch 10,000 tiền tệ với 11.26$.

Nếu số tiền đầu tư là 100$, thì bạn có thể giao dịch với khối lượng 89,000 tiền tệ như ví dụ trên.

Điều khoản cần lưu ý

Tiền ký quỹ cần thiết tối thiểu đã được tính bằng đòn bảy tối đa 888 lần.

Khi giao dịch sát nút với tiền ký quỹ thì chỉ cần tỷ giá hối đoái chuyển động về hướng lỗ một chút thì sẽ trở thành mức ngừng giao dịch (Stop Loss).

Vì thế, sẽ tốt hơn nếu bạn nạp vào tài khoản số tiền gấp 2 lần tiền ký quỹ.

Tập hợp các điểm về khối lượng giao dịch

  • Khối lượng giao dịch có nghĩa là giao dịch tiền tệ nào đó
  • Có thể giao dịch bao nhiêu sẽ khác nhau tùy vào tiền vốn và đòn bẩy
  • Mức đầu tư càng lớn thì khối lượng có thể giao dịch và lợi nhuận sẽ càng lớn
  • Bội suất của đòn bẩy lớn, bạn có thể giao dịch lớn từ số tiền ít
  • Tuy nhiên, có thể hạn chế được rủi ro bằng cách giảm đòn bẩy