Phát hành thẻ XM và rút tiền mặt từ ATM

xm card

Thẻ XM là gì?

Thẻ XM là thẻ ghi nợ (Master card) có thể sử dụng trên toàn thế giới.

Có thể mua hàng trực tuyến hoặc tại các cửa hàng trên thế giới. Có thể chuyển tiền giữa các thẻ và tài khoản giao dịch Forex và có hỗ trợ khách hàng trực tuyến 24/7 (chế độ 24 giờ không ngày nghỉ trong năm).

Hơn nữa, thẻ XM còn có thể rút tiền vốn hoặc lợi nhuận giao dịch từ tài khoản giao dịch MT4.

Thẻ ghi nợ gồm 3 loại.

  • Master card USA XM
  • Master card Euro XM
  • Thẻ Thượng Hải đô la Mỹ XM (Thẻ UnionPay của Trung Quốc)

Master card đô la Mỹ XM và Master card Euro XM có thể sử dụng ở bất cứ đâu nếu những nơi đó có hiển thị ký hiệu Master card và thẻ Thượng Hải đô la Mỹ XM cũng có thể sử dụng ở những nơi hiển thị ký hiệu UnionPay Trung Quốc.

(※Phát sinh phí tương tự với thẻ tín dụng thông thường.)

  • Có thể sử dụng mua hàng trực tuyến hoặc tại các cửa hàng trên thế giới
  • Có thể chuyển tiền giữa các thẻ và tài khoản giao dịch Forex
  • Hỗ trợ khách hàng trực tuyến 24/7
  • Có khả năng rút tiền vốn hoặc lợi nhuận giao dịch từ tài khoản giao dịch MT4.
  • 3 loại thẻ ghi nợ có thể lựa chọn

Sau khi đăng nhập vào tài khoản thực thì bạn có thể phát hành thẻ từ nút “Quản lý thẻ XM” trên menu phía bên phải.

Rất tiện lợi vì có thể sử dụng ATM trong nước Việt Nam cũng như khi du lịch nước ngoài!