Cách xem màn hình MT4 (Phiên bản Android)

Bài viết lần này mô tả đơn giản màn hình của MT4 (MetaTrader) phiên bản Android.

Bạn có thể tham khảo cách xem màn hình dành cho phiên bản iPhone từ đường link dưới đây.

MT4 phiên bản Android

Trang chủ

Khi đăng nhập MT4, màn hình dưới đây sẽ được hiển thị.

Trang chủ

Bạn có thể hiển thị màn hình giao dịch hoặc biểu đồ bằng cách chạm vào mỗi cặp tiền tệ khác nhau.

  • Nếu chạm vào “Thuộc tính của symbol”, bạn có thể xác nhận Spread hoặc Swap point,…
  • Bạn có thể thay đổi phương thức hiển thị nếu chạm vào “Xem chế độ đơn giản”.

Ký hiệu dấu + trên màn hình

Bạn có thể bổ sung cặp tiền tệ mong muốn chưa được hiển thị.

Ký hiệu dấu +

Ký hiệu cây bút trên màn hình

Bạn có thể xóa cặp tiền tệ đang giển thị hoặc thay đổi thứ tự hiển thị cặp tiền tệ.

Ký hiệu cây bút

Ký hiệu 3 đường ở góc trái phái trên màn hình

Nếu chạm vào dấu 3 đường, 1 phần nội dung giống với menu biểu tượng phía dưới màn hình sẽ được hiển thị.

menu icon

Ngoài ra, bạn có thể đăng nhập tài khoản khác từ tên tài khoản ở phía trên cùng.

Các mục nội dung khác thường không sử dụng nhiều.

Biểu tượng dươi màn hình

Biểu đồ

(Hiển thị thứ 3 từ trái qua trên màn hình menu icon được chụp lại.)

Biểu đồ sẽ được hiển thị. Bạn có thể thay đổi các cặp tiền tệ khác hoặc thời gian hiển thị từ màn hình biểu đồ.

Biểu đồ

Giao dịch

Hiển thị các thông tin như: số dư, tài sản, ký quỷ còn dư,…

Giao dịch

Dữ liệu quá khứ

Hiển thị lịch sử giao dịch trong quá khứ

Tham chiếu lịch sử tại tag “Hôm nay", “Tuần trước", “Tháng trước", “Tùy chỉnh".

Dữ liệu quá khứ

Biểu tượng tờ báo

Không sử dụng

Biểu tượng tờ báo

Ở XM của công ty Forex bạn có thể sở hữu nhiều tài khoản. Có thể đăng nhập đến tài khoản khác bằng cách chạm vào tài khoản giao dịch.