Không thể đăng nhập vào XM MT4. Cách giải quyết vấn đề hiển thị “tài khoản không hợp lệ”

Ở XM của các công ty Forex, một khách hàng có thể sở hữu nhiều tài khoản.

Có trường hợp khi đang định đăng nhập MT4 thì bạn không thể đăng nhập được vì MT4 hiển thị tài khoản không hợp lệ.

1 trong số 4 điều dưới đây có thể là nguyên nhân gây ra điều này.

Thứ 7, chủ nhật bạn không thể giao dịch vì Forex và CFD đóng cửa. Vì vậy, cũng có trường hợp không thể đăng nhập MT4 trong khoảng thời gian thị trường đóng cửa của các ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc các ngày đầu năm và cuối năm.

Tài khoản không kết nối

Trường hợp tài khoản thực

Nguyên nhân 1: Nhầm số máy chủ

“Số máy chủ” được gửi đến địa chỉ mail mà bạn đã đăng ký khi mở tài khoản và số máy chủ mà bạn chọn ở MT4 khác nhau sẽ không thể đăng nhập.

Bạn nhất định phải chọn “số máy chủ” khi mở tài khoản ở ô “Máy chủ” tại thời điểm đăng nhập MT4.

Nguyên nhân 2: Tài khoản chưa được kích hoạt

tài

Để nạp tiền và giao dịch thực tế, bạn cần phải gửi hồ sơ xác nhận chủ tài khoản đến XM và kích hoạt tài khoản.

Khi chưa kích hoạt tài khoản thì tài khoản sẽ trở thành trạng thái không thể giao dịch và hiển thị “tài khoản không hợp lệ”.

Nguyên nhân 3: Đang đăng nhập bằng phần mềm MT4 phiên bản cũ

MT4 của XM nâng cấp phiên bản theo định kỳ. MT4 phiên bản cũ có khi không thể sử dụng. Thông báo nâng cấp phần mềm MT4, từ XM sẽ được gửi đến người mở tài khoản bằng mail.

Nguyên nhân 4: Nhầm mật khẩu

Khi mở tài khoản XM, bạn cần sử dụng mật khẩu mà bạn đã đặt.

Khi lỡ làm mất mật khẩu, nếu liên lạc đến hỗ trợ XM thì bạn sẽ được cấp mật khẩu giả định.

Nguyên nhân 5: Tài khoản không sử dụng trong vòng 90 ngày

XM, có cơ chế tự động đóng băng các tài khoản không sử dụng trong vòng 90 ngày. Xin lưu ý rằng nó sẽ tự động bị đóng băng mà không thông báo trước.

Trường hợp đóng băng khi số dư tài khoản không còn thì bạn không quay lại tài khoản đó được nữa và phải mở tài khoản bổ sung nếu bạn muốn tiếp tục giao dịch.

Trường hợp đóng băng khi số dư tài khoản vẫn còn thì tài khoản sẽ rơi vào tính trạng ngủ đông. Phí duy trì sẽ phát sinh đối với tài khoản rơi vào tình trạng ngủ đông là 5$ mỗi tháng kể từ ngày thứ 90. Vì vậy, để không phải chịu phí duy trì bạn cần giao dịch với số tiền đầu tư nhỏ tương ứng 0.01 lô hoặc thực hiện nạp/rút tiền.

Trường hợp tài khoản demo (sử dụng cho luyện tập)

Trường hợp tài khoản demo, nguyên nhân và cách giải quyết cũng giống với tài khoản thực ở trên.

Tuy nhiên, tài khoản demo có cơ chế sẽ bị phong tỏa tự động nếu quá 120 ngày từ lần đăng nhập cuối cùng.

Nếu tài khoản bị phong tỏa chứ không phải bị đóng băng thì bạn phải mở lại tài khoản demo mới.

Mở tà khoản demo mới, bạn có thể mở tài khoản từ “Mở tài khoản demo” của Trang web chính thức của XM.

Đăng ký tài khoản giao dịch demo

Đăng ký tài khoản XM demo thành công

Như vậy, bạn đã hoàn thành xong việc mở tài khoản.

Bạn có thể đăng nhập MT4 bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập đã được cấp khi mở tài khoản (Tài khoản, số máy chủ) và mật khẩu mà bạn đã thiết lập.