Cách đặt lệnh thị trường trên MT4 cho smartphones (phiên bản iPhone)

Trường hợp bạn muốn giao dịch bằng cách chỉ định tỷ giá hối đoái ở Forex, bạn sẽ thực hiện “Lệnh thị trường" từ ứng dụng giao dịch MT4.

Cách đặt lệnh thị trường rất đơn giản với 3 bước.

Quy trình đặt lệnh thị trường

Bước 1: Chọn cặp tiền tệ mong muốn

Chọn cặp tiền tệ mà bạn muốn giao dịch từ ứng dụng giao dịch Forex miễn phí “MT4".

Đặt lệnh MT4

Chọn cặp tiền tệ mong muốn từ MT4 → chạm vào “Giao dịch"

Bước 2: Chạm “Vào lệnh thị trường"

Chạm vào “lệnh thị trường" được hiển thị trên màn hình đặt lệnh

Chọn cách đặt lệnh mong muốn từ 4 loại lệnh “Buy Limit" “Sell Limit".

Lệnh thị trường MT4

Buy Limit

Chọn khi muốn mua bằng giá thấp hơn giá hiện tại

Có thể đặt lệnh chờ mua nếu giá giảm đến mức bao nhiêu đó.

Sell Limit

Chọn khi muốn bán với giá thấp hơn giá hiện tại.

Có thể đặt lệnh chờ bán nếu giá giảm đến mức bao nhiêu đó.

Buy Stop

Chọn khi muốn mua bằng giá cao hơn giá hiện tại

Có thể đặt lệnh chờ mua nếu giá tăng đến mức bao nhiêu đó.

Sell Stop

Chọn khi muốn bán với giá cao hơn giá hiện tại.

Có thể đặt lệnh chờ bán nếu giá tăng đến mức bao nhiêu đó.

Bước 3: Chọn khối lượng giao dịch, thiết lập giá trị đặt lệnh

Chọn khối lượng giao dịch, thiết lập giá trị đặt lệnh. Ngoài cách chọn khối lượng, bạn cũng có thể nhập trực tiếp.

Bạn có thể đặt lệnh nếu chạm vào “Dia diem".

Trường hợp nếu không thể chạm vào nút “Dia diem" vì hiển thị màu xám, thì sẽ có 2 nguyên nhân một là, bạn đang thiết lập giá trị gần quá với giá trị hiện tại, hai là, cách đặt lệnh bị sai.

Lệnh thị trường MT4

Như vậy, quá trình đặt lệnh thị trường đã kết thúc.

Cùng lúc đó, bạn cũng có thể thiết lập ngày và thiết lập “Cắt lỗ (giá trị giới hạn lỗ)" “Chốt lời (giá trị để thu lãi)".