Cách thay đổi khung thời gian hiển thị ở MT4

Để thay đổi khung thời gian ở MT4, nhấp chuột chọn “M1 ~ MN” ở menu phía trên màn hình MT4.

chu kỳ MT4

Thuật ngữ của khung thời gian MT4

  • M1… 1 phút
  • M5… 5 phút
  • M15… 15 phút
  • M30… 30 phút
  • H1… 1 giờ
  • H4… 4 giờ
  • D1… 1 ngày
  • W1… 1 tuần
  • MN… 1 tháng

Ví dụ: Trường hợp muốn hiển thị khung thời gian 5 phút, nó sẽ được hiển thị bằng cách nhấp chọn “M5”.

chu kì MT4

Như vậy, khung thời gian 5 phút (M5) đã được hiển thị.

Giao dịch Scalping của giao dịch dài hạn và ngắn hạn thường dùng khung thời gian 1 phút, đối với giao dịch trong ngày thì khung thời gian 5 phút ~ 4 giờ được dùng phổ biến.

Đối với giao dịch Swing (swing trading) giao dịch từ vài ngày đến vài tuần thì khung thời gian 4 giờ (H4) ~ 1 ngày (D1) được sử dụng nhiều.

Bạn có thể tham khảo các khung thời gian 15 phút (M15), 1 giờ (H1), 4 giờ (H4), là những khung thời gian được các nhà đầu tư trên thế giới sử dụng nhiều nhất.

Hãy chọn khung thời gian mà bạn muốn để phù hợp với kiểu giao dịch của bản thân nhé!