Cách khởi động một lúc nhiều MT4! Có thể giao dịch cùng lúc nhiều tài khoản

MT4 công cụ giao dịch ngoại hối tính năng cao có khả năng khởi động nhiều tài khoản cùng một lúc.

Bạn có thể giao dịch nhiều tài khoản cùng một lúc bằng cách khởi động một lúc nhiều MT4.

Cách khởi động một lúc nhiều MT4

Cách khởi động một lúc nhiều MT4, rất đơn giản chỉ cần thay đổi thư mục cài đặt.

Tải về tập tin và khởi động MT4 có thể tham khảo trang cách tải về MT4.

XM MT4

Nhấp chuột phải chọn “Cài đặt (Setting)” được hiển thị tại pop up của màn hình cài đặt.

XM MT4

Sau đó, màn hình chọn danh mục cài đặt sẽ được hiển thị.

Tiếp theo, nhấp chuột chọn “Tham chiếu (Browse)”, sau đó chỉ định vị trí khác, vị trí mà bạn đã cài đặt MT4 trước.

XM MT4 Tham chiếu (Browse)

Làm theo hướng dẫn màn hình bạn sẽ hoàn thành xong cài đặt.

Nhấp chuột chọn “Biểu tượng (Icon) XM” đã được hiển thị mới, sẽ đồng thời hiển thị bằng cách nhấp chuột vào “Biểu tượng XM” trước và khởi động.

Biểu tượng (Icon) XM

XM MT4

Bạn có thể khởi động một lúc nhiều MT4 trong phạm vi cho phép của tính năng máy tính bằng cách lặp đi lặp lại cài đặt tương tự như trên.

Tiện lợi trong việc giao dịch một lúc nhiều tài khoản hoặc khi được hiển thị trên màn hình đa phương tiện.