Nguyên nhân và cách giải quyết trong trường hợp thư thông báo từ XM không đến

email

Nếu thư thông báo từ XM không đến thì bạn hãy suy nghĩ đến 4 nguyên nhân chính.

Thư từ XM, sẽ đến ngoài những thư về thông tin khuyến mãi có lời còn có những thư rất quan trọng liên quan đến giao dịch vì thế bạn chắc chắn phải luôn trong tình trạng có thể nhận được thư từ XM.

Nguyên nhân và cách giải quyết khi thư không đến như sau.

Nguyên nhân 1: Lỡ bị chuyển đến thư mục thư rác (Junk E-mail)

Tùy theo dịch vụ mail mà nó có thể tự động bị chuyển đến thư mục thư rác.

Trường hợp thư thông báo của XM lỡ bị chuyển nhầm đến thư mục thư rác, hãy thiết lập để thư từ XM không bị chuyển nhầm đến danh mục thư rác.

Ngoài ra, ở các nhà cung cấp dịch vụ như Yahoo! mail, từ phía cung cấp sẽ tự động loại bỏ mà không chuyển đến danh mục thư rác (Junk E-mail), vì thế tôi khuyên bạn nên thay đổi địa chỉ thư điện tử khác chẳng hạn như Gmail,…

Trường hợp chỉ không nhận được thư thông báo quan trọng

Trường hợp mặc dù các ghi chép giao dịch hay các thư thông thường từ XM vẫn được chuyển đến nhưng chỉ không thể nhận được các thông báo quan trọng, thì có khả năng chỉ những thư với nội dung thông báo quan trọng từ XM tự động bị chuyển nhầm đến thư mục thư rác (Junk E-mail).

Điều này, là bởi vì nhà cung cấp thư rác (spam) thường gửi thư với tiêu đề từ khóa là “Thông báo quan trọng” nên phía Google (Gmail) có tính năng tự động loại bỏ thư rác này.

Hơn nữa, ở Gmail nó sẽ tự động chuyển đến hộp thư “Quảng cáo” mà không chuyển đến hộp thư đến vì thế không chỉ kiểm tra “hộp thư đến” mà bạn hãy kiểm tra tất cả hộp thư “Quan trọng”.

email

Nguyên nhân 2: Sử dụng nhiều địa chỉ mail khi mở tài khoản XM

Ở XM khuyến khích thống nhất thông tin khi mở tài khoản (bao gồm tài khoản demo và tài khoản thực).

Khi đăng ký nhiều địa chỉ mail, nhưng thực tế thư chỉ đến một địa chỉ mail. Vì thế, bạn nên thống nhất địa chỉ mail.

Nguyên nhân 3: Ngừng gửi tin trong quá khứ

Trường hợp trong quá khứ lỡ yêu cầu dừng gửi tin, nhưng sau này không thể nhận được thư từ XM hoặc những lúc cần thiết bạn có thể liên hệ đến hỗ trợ XM để chuyển qua lại trạng thái có thể nhận thư được.

Nguyên nhân 4: Bị nhầm địa chỉ mail đã đăng ký

Khi bị nhầm địa chỉ mail đã đăng ký khi mở tài khoản thì đương nhiên bạn sẽ không thể nhận được thư.

Đăng nhập thành viên XM, bạn có thể xác nhận địa chỉ mail đã đăng ký từ trang của tôi.

Nếu bị nhầm mà bạn không thể thay đổi từ trang của tôi, thì hãy liên hệ đến hỗ trợ XM và tiến hành làm thủ tục thay đổi.

xác nhận thư điện tử

Nếu vẫn không thể nhận thư mặc dù đã xác nhận 4 nguyên nhân trên, thì khả năng cao vấn đề là do phía nhà cung cấp hoặc dịch vụ mail chứ không phải phía XM.

Hãy thử xác nhận một lần nữa về thiết lập của nhà cung cấp hay dịch vụ mail mà bạn đang sử dụng.