Thời gian phản ánh thực tế việc rút tiền (hoàn tiền) đến thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

Thời gian xử lý từ XM là trong vòng 24 giờ làm việc nhưng thời gian xử lý phía công ty thẻ là khác nhau

Từ lúc yêu cầu rút tiền đến lúc được xử lý, ngoại trừ chuyển khoản ngân hàng thì tất cả đều được xử lý trong vòng 24 giờ làm việc, nhưng bạn cần phải lưu ý vì thời gian số tiền rút được phản ảnh thực tế sẽ khác nhau tùy vào mỗi công ty thẻ tín dụng khác nhau.

Điều này, là vì công ty thẻ đang xử lý thao tác hủy (hoàn tiền) cho khung mua sắm.

※Vì công ty thẻ cần phải xử lý đối chiếu việc rút tiền, nên chưa chắc toàn bộ số tiền sẽ được hoàn trả một lần.

Số tiền mà bạn đã yêu cầu rút đến XM, sẽ được phân chia và rút trong vài ngày.

Trong trường hợp này, bạn hãy thử liên hệ đến phía công ty thẻ khi việc hoàn tiền bị chậm trễ mặc dù thủ tục rút tiền từ XM đã hoàn thành.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu bạn yêu cầu rút tiền trong khoảng thời gian dư dả không bị gò bó vì có trường hợp mất hơn 1 tháng cho việc xử lý rút (hoàn trả) toàn bộ số tiền.

Ví dụ: Yêu cầu rút 1000$ từ XM → Bạn sẽ được hoàn trả 500$ trong lần đầu từ công ty thẻ → Vài ngày sau đó sẽ tiếp tục được hoàn trả 300$ → Vài ngày sau nữa bạn sẽ được hoàn trả 200$ còn lại.

Các điểm cần lưu ý khi rút tiền từ XM

※Khi rút tiền cho dù chỉ 1$ thì thưởng mà bạn đã nhận được sẽ bị xóa toàn bộ. (XMP trước khi chuyển đổi thành tiền mặt sẽ còn lại)

Vì thế, bạn nên mở nhiều tài khoản, sau khi chuyển khoản tiền đầu tư đến tài khoản dành riêng cho rút tiền thì bạn hãy rút tiền.