Cách giải quyết khi không thể đăng nhập vì màn hình MT4 trên smartphones hiển thị “tài khoản không hợp lệ”

Tài khoản không hợp lệ

Có trường hợp không thể đăng nhập vì màn hình MetaTrader4 (MT4) trên smartphones hiển thị “tài khoản không hợp lệ".

Bài viết lần này giới thiệu về nguyên nhân và cách giải quyết trong trường hợp không thể đăng nhập trên ứng dụng MT4. (Cách giải quyết tương tự khi không thể đăng nhập trên MT4 phiên bản máy tính)

Nguyên nhân 1: Nhầm số máy chủ

Bạn cần phải chọn số máy chủ giống với “số máy chủ" đã được ghi trên nội dung email nhận từ XM. Sẽ không thể đăng nhập cho dù bị nhầm chỉ 1 chữ.

Khi nhập “xm" vào form tìm kiếm, rất nhiều số máy chủ sẽ hiện ra sau khi xác nhận tên và số máy chủ chính xác, bạn có thể bắt đầu tiến hành đăng nhập.

tìm máy chủ

Nguyên nhân 2: Nhầm mật khẩu

Tất nhiên bạn sẽ không thể đăng nhập nếu nhầm mật khẩu. Mật khẩu là mật khẩu mà chủ tài khoản đã đặt khi mở tài khoản. XM sẽ không tự động cấp mật khẩu.

đăng nhập mt4

Vì xm có phân biệt chữ in hoa và chữ in thường vì thế hãy cẩn thận và kiểm tra từng chữ xem thử có nhập mật khẩu chữ in hoa thành in thường không hay nhập mật khẩu đã đúng chưa.

Trường hợp quên mật khẩu, khi liên lạc đến hỗ trợ XM bạn sẽ nhận được mật khẩu giả do XM cấp.

Nguyên nhân 3: Tài khoản chưa kích hoạt

tài khoản mt4 đã có hiệu lực

Sau khi mở tài khoản mới, để nạp tiền và giao dịch, bạn cần phải đăng tải hồ sơ xác nhận chủ tài khoản và kích hoạt tài khoản.

Về việc kích hoạt tài khoản, nếu đầy đủ tất cả các giấy tờ cần thiết, tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt cơ bản thường trong vòng 24 giờ làm việc sau khi xử lý.

Nguyên nhân 4: Tài khoản không sử dụng trong vòng 90 ngày

XM có cơ chế đóng băng tự động tài khoản thực không sử dụng trong vòng 90 ngày.

Điều này là để giảm tải cho máy chủ do các tài khoản không sử dụng tăng lên. Việc giảm tải máy chủ giúp cho việc giao dịch diễn ra được suôn sẻ và không bị mất thời gian.

Đóng băng tài khoản không có số dư tài khoản, về cơ bản không thể hủy bỏ mà thường mở tài khoản bổ sung như một giải pháp. XMP được sử dụng chung ở tất cả các tài khoản của chủ tài khoản.

MT5

MT5 tai khoan bo sung

Trường hợp chọn “loại phần mềm giao dịch" trên MT5 khi mở tài khoản bạn chỉ đăng nhập với MT5.

Không thể “đăng nhập trên phần mền giao dịch MT4 bằng cách sử dụng tài khoản MT5" hay “đăng nhập trên phần mền giao dịch MT5 bằng cách sử dụng tài khoản MT4" vì thế hãy thử xác nhận tài khoản của mình là tài khoản MT4 hay MT5.

Ngoài ra, tài khoản XM MT5 bắt đầu từ ID “400 ~".

Nguyên nhân 6: Ứng dụng MT4 không phù hợp (lỗi)

Có khi màn hình MT4 hiển thị “tài khoản không hợp lệ" mặc dù đã nhập chính xác số máy chủ, tên đăng nhập và mật khẩu.

Cho dù bạn đã sử dụng MT4 và MT4 vẫn sử dụng bình thường cho đến bây giờ nhưng giữa chừng lại có thông báo không hợp lệ và không sử dụng được nữa. Cách giải quyết đối với những trường hợp này là xóa ứng dụng MT4 → tải lại MT4 mới nhất.

MT4 trên smartphones

Trường hợp cho dù đã thử tất cả 5 cách trên nhưng vẫn không thể đăng nhập thì bạn hãy thử tải MT4 ở những phầm mềm khác như máy tính hay ipad,..nếu cách này vẫn không thể đăng nhập được thì hãy liên hệ đến hỗ trợ XM.

Ngoài ra, có khả năng mật khẩu đã đăng ký khi mở tài khoản bị nhầm lẫn. Trước tiên hãy thử cách cài đặt lai mật khẩu.