Bảng so sánh đơn giản điểm khác nhau giữa MT4 và MT5

MT4 và MT5

MetaTrader có 2 loại là MT4 và MT5. MT4 là phần mềm biểu đồ tính năng cao được ra mắt vào năm 2005, MT5 ra mắt vào năm 2011 được xem là phiên bản mới của MT4.

Tuy nhiên, MT4 và MT5 hoạt động trên hệ thống hoàn toàn riêng biệt, vì thế tính không tương thích giữa MT4 và MT5 là một nhược điểm.

Bảng so sánh điểm khác nhau giữa MT4 và MT5

Tính năngMT4MT5
Khung thời gian9 khung
(1 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng)
19 khung
(1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút, 6 phút, 10 phút, 12 phút, 15 phút, 20 phút, 30 phút, 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ, 8 giờ, 12 giờ, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng)
Thao tácChậm
Vì lượng tiêu thụ thẻ nhớ thấp nên PC tính năng thấp vẫn OK
Nhanh
Lượng tiêu thụ thẻ nhớ cao nên PC cần có tính năng cao
Điều chỉnh chỉ sốKhó điều chỉnhDễ điều chỉnh mỗi folder
Chỉ sốCó thể sử dụng chỉ số (indicator) chuyên dụng cho MT4Có thể sử dụng chỉ số (indicator) chuyên dụng cho MT5
(Indicator hỗ trợ cho MT5 ít hơn so với MT4)

Ngoài ra, MT5 của một vài năm trước không thể sử dụng chiến lược kiếm thử (Strategy Tester) nhưng MT5 hiện nay có thể sử dụng chiến lược kiếm thử (Strategy Tester).

MT4 và MT5 không có tính tương thích

MT5

Như đã nói ở trên vì MT4 và MT5 có hệ thống riêng biệt nên không có tính tương thích. Vì thế, không thể đăng nhập MT5 trên tài khoản MT4, trường hợp muốn sử dụng MT5 cần phải mở tài khoản chuyên dụng cho MT5.

Ngoài ra, EA và chỉ số đã sử dụng trên MT4 cũng không thể sử dụng vì thế cần phải sử dụng chỉ số chuyên dùng cho MT5. Và đây cũng là một điểm bất lợi của MT5.