Kiếm tiền bằng cách tận dụng GDP (tổng sản phẩm quốc nội) tại XM

Cách sử dụng các chỉ số kinh tế là gì?

Phương pháp phân tích dự đoán sự biến động ngoại hối trong tương lai bằng cách phân tích “Bộ phận cơ bản của nền kinh tế” như chính sách lãi suất hay công bố thống kế tuyển dụng người lao động,…

Giá trị dự đoán của chỉ số kinh tế được tạo ra như sau, trước tiên các nhà chuyên môn như cơ quan tài chính hay các nhóm chuyên gia cố vấn sẽ đưa ra dự đoán, tiếp theo nhà cung cấp thông tin như Reuters sẽ thu thập và tóm tắt, sau đó thống nhất như một dự đoán thị trường (thống nhất thị trường).

Hơn nữa, đối với ý kiến dự đoán này, giá trị được công bố thực tế (biến động ngoại hối sẽ đi theo dự đoán hay sẽ có khoảng cách khác với dự đoán) quan trọng như thế nào, và nó sẽ trở thành nguyên nhân gây biến động lớn cho thị trường sau khi công bố giá trị dự đoán.

Ngoại hối ngay sau khi công bố chỉ số kinh tế sẽ có xác suất biến động một chiều trong khoảng vài phút rất cao, vì thế lợi dụng biến động này có thể kiếm tiền từ giao dịch Forex.

Kiếm tiền bằng việc sử dụng công bố GDP (tổng sản phẩm quốc nội)

Tổng sản phẩm quốc nội nghĩa là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia trong một năm.

Tỉ lệ tăng trưởng GDP là một chỉ số cơ bản dùng để đánh giá sự tăng tưởng kinh tế của quốc gia đó.

Tỉ lệ tăng trưởng chỉ số GDP là tỉ lệ tăng trưởng được công bố theo quý đầu năm, cuối năm hoặc là mỗi quý một lần, hoặc là một năm.

Trong tỉ lệ tăng trưởng GDP cũng có tỉ lệ tăng trưởng theo mục và tỉ lệ tăng trưởng thực chất sau khi đã điều chỉnh biến động giá cả nhưng trong thị trường giao dịch ngoại hối, tỉ lệ tăng trưởng thực chất có khuynh hướng nổi bật.

Nếu tỉ lệ tăng trưởng GDP càng cao thì kinh tế của quốc gia đó càng phát triển và tiền tệ quốc gia đó có xu hướng được mua nhiều, ngược lại, cho dù tỉ lệ tăng trưởng vẫn tăng nhưng thấp hơn so với năm trước thì vẫn bị coi là nền kinh tế xấu, và lúc đó các nhà đầu tư sẽ mất kỳ vọng vào lợi nhuận và khả năng chuyển hướng đầu tư sang các nước có tỉ lệ phát triển cao hơn là rất nhiều.

  • Tổng sản phẩm quốc nội là tổng giá trị sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong lãnh thổ một quốc gia trong thời gian 1 năm.
  • Trong thị trường giao dịch ngoại hối, tỉ lệ tăng trưởng thực chất nổi bật!
  • Tỉ lệ GDP càng cao thì kinh tế quốc gia đó được cho là càng phát triển, dẫn đến khuynh hướng tiền tệ quốc gia đó sẽ được mua nhiều.
  • Nếu tăng trưởng GDP thấp thì kỳ vọng vào lợi nhuận đầu tư sẽ mất đi và như vậy các nhà đầu tư đầu có khuynh hướng sẽ chuyển hướng đối tượng đầu tư cho các nước kháccó tỉ lệ tăng trưởng cao hơn.