Thông tin mới về XM

Tăng cường máy chủ XM, lỗi chậm kết nối của MT4 hiện nay đang được giải quyết

Giao dịch ngay bây giờVề nội dung tă ...

Cách sử dụng cơ bản của MT4

Cách thay đổi ngôn ngữ trong MT4

Thay đổi ngôn ngữ trong MT4 rất là đơn giản.

Đầu tiên, khởi động MT4, chọn ngôn ...

Cách sử dụng cơ bản của MT4

Cách tuỳ chọn hiển thị biểu đồ trên MT4

Nếu để nguyên trạng thái mặc định (default) sẽ khó thấy, nên hãy chỉnh tuỳ chọ ...

Cách sử dụng cơ bản của MT4

Cách copy cài đặt biểu đồ tuỳ chỉnh vào các biểu đồ khác bằng MT4

Trường hợp muốn tuỳ chọn biểu đồ giống nhau cho nhiề ...

Cách mở tài khoản thực XM

Fibonacci là gì?

Là số nguyên được đặt theo tên nhà toán học người Italia Leonardo Fibonacci.

Một điều thật kỳ l ...

Cách sử dụng cơ bản của MT4

Fibonacci là gì?

Là số nguyên được đặt theo tên nhà toán học người Italia Leonardo Fibonacci.

Một điều thật kỳ l ...

Cách mở tài khoản thực XM

Lệnh thị trường là gì?

Lệnh thị trường là lệnh giao dịch do các tổ chức đầu tư (ngân hàng hay quỹ) đưa ra các nhu cầu ...

Cách sử dụng XM,Cách kiếm tiền sử dụng chỉ số kinh tế

Cách sử dụng các chỉ số kinh tế là gì?

Phương pháp phân tích dự đoán sự biến động ngoại hối trong tương lai bằng cách ...

Cách mở tài khoản thực XM

Cách sử dụng các chỉ số kinh tế là gì?

Phương pháp phân tích dự đoán sự biến động ngoại hối trong tương lai bằng cách ...

Cách mở tài khoản thực XM

Trend line

Đó là đường thẳng nối hai đầu giá trị thấp với nhau nếu thị trường tăng, và nối hai đầu giá trị cao với nha ...