Cách thay đổi ngôn ngữ (dành cho người mới bắt đầu)

Cách thay đổi ngôn ngữ trong MT4

Thay đổi ngôn ngữ trong MT4 rất là đơn giản.

Đầu tiên, khởi động MT4, chọn ngôn ngữ tuỳ thích bằng cách nhấp chuột vào menu phía trên bên phải của “Xem" → “Ngôn ngữ".

Sau đó khởi động lại MT4 để kết thúc bước thay đổi ngôn ngữ.